Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Аналізування та проведення аудиторської перевірки порядку формування прибутку підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2485 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Мета роботи: аналізування та здійснення аудиторської перевірки для виявлення динаміки та резервів зростання прибутку від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, формування рішень для його мобілізації.

Завдання

Джерела інформації для проведення аналізування та аудиторської перевірки – форми статистичної і бухгалтерської звітності.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

за результатами аудиторської перевірки імпортної діяльності підприємства, яка проводилась згідно із укладеним договором №12 від 12.05.2012 з 5 по 12 грудня незалежною аудиторською фірмою «АБВ», аудитором Неботаном.

ВСТУП
Згідно із договором №12 від 12.05.2012 аудиторська фірма «АБВ» провела аудит зовнішньоекономічних договорів ПП «Шанс», що стосуються імпорту різноманітної фотопродукції, апаратури, хімії тощо та первинної документації (митної, банківської, розрахункової, товарної, товарно-супровідної), а також бухгалтерських записів та фінансової результативності імпортних операцій. Відповідальність за складання та формування документації, що стосується імпортної діяльності підприємства, несе керівництво ПП «Шанс». Обов’язком аудитора є формування висновку щодо предмету угоди на підставі наданої інформації.

МАСШТАБ ПЕРЕВІРКИ
Аудиторську перевірку проведено згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Національних нормативів аудиту в Україні. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на підтвердження законності, достовірності та повноти обліку діяльності підприємства, а також виконання усіх нормативно-правових вимог при забезпеченні цієї діяльності. Під час аудиту зроблено тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, що стосується імпортної діяльності, обліковим та документальним даним. На нашу думку, аудиторська перевірка забезпечує основу для аудиторського висновку.

ВИСНОВОК АУДИТОРА СТОСОВНО ПРЕДМЕТУ ПЕРЕВІРКИ
У результаті проведення аудиту встановлено: надана інформація дає повне уявлення про реальну ситуацію стосовно імпортних операцій ПП «Шанс», система бухгалтерського обліку, що використовувалась на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Відповідно до цього: Аналізування економічної ефективності імпортних операцій у порівнянні зі здійсненням аналогічних операцій на внутрішньому ринку у незмінних порівняно з 2009 р. обсягах та незмінності цін реалізації дає змогу сформулювати певний висновок: Стосовно фотоприладдя, то його доцільно надалі імпортувати з Польщі (табл. А.3, рис. 3).

Висновок

В даній лабораторній роботі я аналізував та здійснював аудиторську перевірку для виявлення динаміки та резервів зростання прибутку від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, формування рішень для його мобілізації.
Прибуток у фактичному періоді відносно базового знизився на 287 тис.грн.( або на 25%). Прибуток на одиницю продукції знизився на 129 грн. Собівартість одиниці продукції знизилася на 24,9 грн. Ціна одиниці продукції знизилася на 10%. Витрати на виробництво зросли на 175 тис.грн. або на 5,76%. Вартість покупних матеріалів зросла на 96,78 тис.грн. або на 4,55%. Заробітна плата теж підвищилася на 53,11 тис.грн. або 7,6%.
Також розраховано факторні відхилення прибутку за рахунок зміни різних складових. За рахунок зміни обсягу продукції ( зріс на 220 грн. або 8,15%) прибуток зріс на 92,07. За рахунок зміни ціни продукції (знизилася на 154,72 або 11%) прибуток знизився на 451,77. За рахунок зміни собівартості (знизилася на 24,90 грн. за одиницю або 2,21%) прибуток зріс на 72,70 грн.