Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Аналізування, оцінювання та прогнозування рентабельності виробництва при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2393 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Мета роботи: розрахунок рентабельності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, виявлення резервів виробництва та прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

Завдання

Інструменти факторного аналізування – прийом ланцюгових підстановок і спосіб різниць.

Висновок

Як бачимо з таблиці Л5.2, прибуток знизився на 5,4%, на аналогічну величину знизилась і вартість ОВФ, і вартість НОЗ, а також обсяг реалізації. Рентабельність порівняно з базовий періодом не змінилася. Рентабельність активів , власного капіталу і авансованого капіталу зросла на на 1,32%, 3,28% і 5,56 % відповідно або 18,3%. Щодо прибутку на 1 гривню, фондомісткості та коефіцієнту закріплення, то їх величини не змінилися у фактичному році порівняно з базовим.

На зниження рентабельності на 0,013% вплинуло зниження прибутку на 196000 або 5,36%. На зростання рентабельності на 0,01% вплинуло зниження вартості ОВФ на 589117,2 або 5,36%. На зростання рентабельності на 0,0033% вплинуло зниження вартості НОЗ на 176735,16 або 5,36%.

На зниження рентабельності активів на 0,388 призвело зниження прибутку на 196000 або 5,36%. На зростання рентабельності активів на 0,92 вплинуло зниження зобов’язань на 60292,5 тис.грн.. На зростання рентабельності активів на 0,78 вплинуло зниження величини власного капіталу на 40738,2 тис. грн..

Також було розраховано прирістну рентабельність за формулою: Rпр = gПр/(gФ + gH)= -196000/(-589117,2+(-176735,16)=0,2559