Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Основи художнього проектування / Упор. Л. А. Борисова, 2011.

Дисципліна: Основи художнього проектування
ВНЗ:КНУТД
Формат: Adobe Pdf

Переглядів: 5795 Додано: 2013-10-01
Частина тексту

Основи художнього проектування: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Дизайн» / Упор. Л. А. Борисова. –К.: КНУТД, 2011.-40с. Укр. мовою.

ЗМІСТ

 1. Поняття стилю мод

  1. Три етапи розвитку стилю
  2. Три ознаки моди та її функції
 2. Проектний образ у дизайні та мистецтві

  1. Замальовки першоджерела
  2. Фор ескізи
 3. Основні закони композиції

  1. Геометрична форма костюму
  2. Пропорціональність та масштаб
  3. Метр та ритм
  4. Закономірність виділення композиційного центру
  5. Сіметрія та асімтрія
  6. Контраст, нюанс та тотожність в трикотажному костюмі
 4. Творчі джерела

  1. Рослинний та тваринний світ
  2. Архітектура
  3. Народний костюм
  4. Декоративне ужиткове мистецтво
  5. Функції головного убору у костюмі

ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Основи художнього проектування» вивчається студентами 2-го курсу у ІІІ та ІУ семестрах і є складовою частиною курсу підготовки бакалаврів напрямку 7.020210.01 «Дизайн. Художнє моде- лювання». Її вивчення є підґрунтям до засвоєння дисципліни

«Художнє проектування». Мета дисципліни є формування знань та навичок у студентів в роботі з формами костюму, вивчення основних принципів, робота з джерелами творчої діяльності дизайнера, та оволодіння базовими методами проектування.

Знання законів композиції костюму та наявність практичних навичок, дозволяють спеціалістам кваліфіковано вирішувати проблеми підвищеня якості трикотажних виробів та розширення їх асортименту.

Освоєння дисципліни проходить поетапно. У першому етапі студент вивчає рослинні форми та працює над побудовою костюму з урахуванням здобутих знань з замальовок рослин та їх стилізації. Далі джерелом натхнення є тваринний світ, потім народна творчість і в останню чергу - архітектурні пам’ятки, які залишили нам покоління. Побудова сучасного костюму на базі усіх цих джерел і є змістом суті діяльності людини у сфері дизайну. Слово «дизайн» має англійське походження і дослівно має кілька значень: конструювати,проетувати, задумати, креслити, малюнок, проект. Дизайн-це вид діяльності пов’язаний з проектуванням предметного світу. Фахівці з дизайну (дизайнери) розробляють зразки раціональної побудови предметного середовища, вивчають естетичні властивості промислових виробів.

Мета дизайну - це проектування художніх форм, виробів, промисловості, які були б тісно пов’язані з напрямком моди, що давало б їм можливість бути вчасно проданими.