Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Проект комплексного залізнично-автомобільного вузла наскрізного типу.

Дисципліна: Взаємодія видів транспорту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1745 Додано: 2015-02-22
Частина тексту

ЗМІСТ

Вступ

1.

Визначення характеристик об’єднаного залізнично-автобусного вокзалу

1.1. Розрахунок кількості шляхів перонного парку залізничної пасажирської станції

1.2. Розрахунок залізничних пасажирських платформ

2.

Проектування будівлі об’єднаного залізнично-автобусного вокзалу

2.1. Розрахунок пропускної здатності залізничного вокзалу

2.2. Визначення необхідних площ основних приміщень залізничного вокзалу

2.3. Визначення розрахункової вмістимості автобусної станції

2.4. Визначення необхідних площ основних приміщень автобусної станції

3.

4.

Планування будівлі об’єднаного вокзалу

Проектування привокзальної площі та генплану вокзального комплексу

Література

Додатки

ВСТУП

Залізничні вокзали та пасажирські автостанції – це порівняно новий вид споруд транспорту, особливо, якщо враховувати об’єднані вокзали різних видів транспорту, що викликано швидким розвитком транспортних комунікацій. Призначення вокзалів – обслуговування пасажирів на кінцевих та проміжних пунктах транспортних ліній великих міст. Об’єднані вокзали представляють собою комплекс, що складається з пасажирських будівель і внутрішньої транспортної території з перонами посадки та висадки пасажирів та площадками, що зайняті під простій рухомого складу.

На даний час багато робиться для покращення обслуговування пасажирів. У склад проектів нових автомобільних доріг і тих, що реконструюються в якості обов’язкових елементів облаштування дороги включаються споруди для обслуговування пасажирських перевезень. На кінцевих та проміжних пунктах зупинки транспортних ліній будуються великі павільйони, пасажирські споруди з високим рівнем комфорту.

Великі транспортні потоки біля вокзалів, що знаходяться у місті, при перетині з міськими транспортними потоками призводять до значного зростання інтенсивності руху при взаємному перетині. Створення розгалуженої мережі автомобільних доріг та сучасного автомобільного парку викликають необхідність розширення будівництва нових та реконструкції існуючих примикань та розгалужень автомобільних доріг, що покликані забезпечити достатню пропускну здатність, зручність та безпеку руху.

1.1. Розрахунок кількості шляхів перонного парку залізничноїпасажирської станції

Проблему обслуговування великих міст транспортом не можна вирішити без широкого використання для перевезень міського населення залізниць і їхньої чіткої взаємодії з іншими видами міського транспорту. Робота залізничного транспорту з перевезення пасажирів багато в чому залежить від правильного розміщення і вибору потужності пасажирських станцій, що визначають обсяг перевезень, якість обслуговування та витрати часу пасажирів на пересування. Надійна робота станції в основному визначається відповідністю шляхового розвитку її заданим розмірам руху.

На практиці для розрахунку кількості шляхів пасажирських і технічних станцій використовують наступні основні методи: а) графічний; б) метод статистичного моделювання; в) аналітичний.

Аналітичний метод є джерелом інформації при перспективних дослідженнях і за своїми можливостями позбавлений недоліків інших методів. Тільки розрахунковим шляхом можна визначити необхідну кількість шляхів станції на стадії її проектування, виявити основні взаємозв'язки між кількістю шляхів і параметрами, що характеризують конструкцію станції й особливості їхньої роботи:

- коливання потоку пасажирських поїздів, викликані бажанням пристосувати розклад руху до внутрішньодобових коливань потоку пасажирів;

- сезонна нерівномірність потоку пасажирів;

- відправлення пасажирських поїздів з великих міст і промислових центрів у вечірні години, а прибуття - у ранкові.

Нерівномірність потоку поїздів впливає на необхідний шляховий розвиток і може бути охарактеризована коефіцієнтом нерівномірності, що визначається як відношення максимальної кількості поїздів Nmax, що прибувають на станцію за період Т, до середнього їх значення за той же період Nсер.