Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Розробка раціонального управлінського рішення та забезпечення його реалізації.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4247 Додано: 2013-03-04
Частина тексту

Зміст роботи

  1. Мета та хід роботи.
  2. Вивчення особливостей діяльності зданого підприємства.
  3. Оцінка проблеми, що виникла у підприємства та визначення вимог до інформаційного забезпечення прийняття відповідного управлінського рішення.
  4. Розроблення раціонального управлінського рішення.
  5. Розробка схеми комунікаційного процесу доведення прийнятого управлінського рішення до виконавців. Побудова графіків і діаграм.
  6. Визначення та характеристика методів менеджменту, отриманих під час розроблення та виконання раціонального управлінського рішення.
Мета роботи: вивчення механізму прийняття раціонального управлінського рішення, дослідження комунікацій, які його супроводжують, та розробка відповідних методів менеджменту.

Хід роботи:

1. Використовуючи наявні дані, визначаю, яка додаткова інформація потрібна для прийняття управлінського рішення у цій ситуації, ставлю вимоги до цієї інформації та формую перелік документів, в яких можуть міститися потрібні дані. Все це оформляю в табл. 1.

2. Визначаю послідовність дій на кожному з етапів стандартної процедури прийняття раціонального управлінського рішення т обмеження, що накладаються на ці дії. Крім того, зазначаю, які посадові особи та підрозділи беруть участь у прийнятті, затвердженні та реалізації раціонального управлінського рішення та типи документів, що використовуються. Отримані результати заношу до табл. 2.

3. Виходячи з описання прийнятого раціонального управлінського рішення, формую схему комунікаційного процесу доведення прийнятого управлінського рішення до виконавців. Для ілюстрації будую відповідні графіки діаграми. Визначаю, які повідомлення надходять до окремих підрозділів чи посадових осіб, та виявляють можливі перепони на шляху проходження інформації. Результати описую у вигляді табл. 3.

4. Для отримання реального результату від реалізації прийнятого раціонального управлінського рішення формую конкретні способи впливу на керовану систему. Характеристику відповідних методів менеджменту та їх зв’язки з функціями менеджменту наводжу у табл. 4.

Висновок

На даному підприємстві виникла ситуація, котра вимагала прийняття раціонального управлінського рішення. Для цього була потрібна точна, достовірна і вчасна інформація, яка б точно відображала всі процеси, які цікавлять. Проблема, що винила на підприємстві – це вихід на вітчизняний ринок іноземного конкурента. Іноземний конкурент пропонує базову модель за ціною 1199 грн./шт. Завдяки широкій рекламі, споживачі почали впізнавати модель, обсяги продажів якої стрімко зросли. Аналогічний телевізор наше радіотехнічне підприємство пропонувало за ціною 1300 грн./шт. Витрат на рекламу практично не було. Перевагою вітчизняного телевізора була і залишається висока ремонтопридатність і великий термін експлуатації. Для вирішення проблеми було прийнято рішення зменшити відпускну ціну з одночасним пошуком можливостей зменшення собівартості продукції. Серед методів менеджменту, отриманих у процесі прийняття раціонального управлінського рішення є адміністративні, економічні та кількісні. Вони реалізовувались через накази, розпорядження, договори і направленні на усунення проблемної ситуації, що виникла на даному підприємстві.