Дисципліни:

Зразок розписки


На тему: Зразок розписки студента Національного університету «Львівська політехніка».
Дисципліна: Ділова українська мова
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 10243 Додано: 2013-02-05
Частина тексту

Розписка

Я, студент Інституту економіки та менеджменту НУ „Львівська політехніка” Микитів Т.М., отримав від викладача математичного аналізу Нитребича З.М. для тимчасового користування на час модульного тижня 1 (один) збірник завдань для модульного контролю з математичного аналізу.

21.05.2007 р.

Підпис студента Микитіва Т.М. засвідчую:

Директор Інституту економіки та менеджменту (підпис)