Дисципліни:
Комплексна контрольна робота
На тему:

Створення бази даних.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, PowerPoint Ppt, Access Mdb

Переглядів: 3004 Додано: 2013-03-16
Частина тексту

Для створення бази даних я вибрав тему принтери. Почав створювати базу даних з побудови таблиць. Всі таблиці будував з допомогою конструктора. У мене вийшло чотири таблиці. В першій таблиці – Тип принтерів я описав тип принтерів (матричні, струменеві, лазерні). Вона є головною таблицею. Я створив поля: Тип принтера, Швидкість друку, Якість друку, Різнокольоровий друк, Шумність, Розхід заправки, Вартість. Всі поля текстового типу. Ще я створив поле під назвою Код, типу лічильник. Це поле було використано для зв’язку з таблицею Виробники. В цій таблиці описані загальні характеристики принтерів.

Друга таблиця – Фірма виробника. У цій таблиці є три поля текстового типу: Фірма виробника, Ціни на товари, Попит на принтери. Хоча таблиця є не дуже об’ємною, але вона служить важливою ланкою переходу від типу принтера до самої моделі. Я також передбачив поле текстового типу, яке є ключовим і в подальшому буде використано для зв’язку з наступною таблицею. Є і ще одне поле під назвою Тип, яке служить для налагодження зв’язку з попередньою таблицею.

Третя таблиця – принтери містить основні характеристики конкретних моделей принтерів. Тут я передбачив шість полів: Поле Модель, де є назви моделей принтерів, визначеної марки, Кольоровий друк, де Знаходиться інформація про те чи принтер кольоровий чи монохромний, Швидкість друку(ч/б) – Швидкість друку (чорнобілого), Швидкість друку(к) – Швидкість друку в кольоровому, поля Розширення друку і Підтримка ОС. Тут всі поля крім поля Кольоровий друк, яке є логічного типу, єтекстового типу. Як і в попередній таблиці передбачено два поля, які не відображаються в таблиці і призначені для створення зв’язку. Це поля текстового типу Код і Виробник.

Четверта таблиця є останньою. В ній подана інформація про продавців принтерів і докладна інформація про телефон, веб-сайт, адреса, телефон, оптова і роздрібна ціна. У цій таблиці всі поля текстового типу, крім тих двох числових, що служать для створення зв’язку між таблицями. В полі телефон, я використав маску введення 999-999-999. Ця таблиця у зв’язку є заключною.

Після створення таблиць я почав створювати зв'язок між таблицями. Я створив зв'язок «від одного до багатьох». Я від таблиці Тип принтерів протягнув курсором поле № до поля Тип принтера таблиці Виробники. Поставив галку в полі Забезпечення цілісності даних, Каскадне оновлення зв’язаних полів і каскадне видалення зв’язаних полів, щоб зв'язок був від одного до багатьох. З другої таблиці Виробники я протягнув курсором поле Код до поля Виробник таблиці Принтери. В діалозі, який з’явився, я виконав дії аналогічні до дій у попередньому діалозі. В наступній таблиці зв’язки створював так само перетягуючи відповідні поля. Відповідно поле Код таблиці принтери я протягував до поля Принтери таблиці Продавці. Таблиця Продавці стала заключною в зв’язку. Після створення зв’язків між таблицями я почав вносити дані. Ще я створив одну таблицю для запису для додавання.

Далі я створював чотири запити: на вибірку, з параметром, на додавання і видалення. На оновлення я не зробив бо не знаю що в мому випадку потрібно оновлювати. Всі запити я створював з допомогою конструктора. У запит на вибірку в режимі конструктора я вибрав поле Код таблиці Принтери, Поле Тип принтерів, таблиці Тип принтерів, Поле Фірма виробника, таблиці Виробник, поле Модель таблиці Принтери, поле Кольоровий друк таблиці Принтери. В стовпці Кольоровий друк таблиці принтери я прописав умову «true», щоб виводились моделі тільки кольорових принтерів.

В запиті з параметром в конструкторі я вибрав такі поля як Код, Підтримка ОС, Модель, Кольоровий друк, Швидкість друку, Розширення друку таблиці Принтери і поле Фірма виробника, таблиці Виробник. В стовпці Фірма виробника таблиці виробник в умові я ввів [Фірма виробника:], щоб в подальшому відкриваючи цей запит можна було визначити виведення в таблиці на екран принтерів конкретного виробника.

Запит на додавання я робив через конструктор вибравши в меню Запит тип запиту Додавання і. Далі в діалозі вказував в яку таблицю потрібно добавляти запис. Я вибрав таблицю Виробники. В режимі конструктора створення запиту на додавання я з заздалегідь створеної таблиці вибрав записи, які потрібно добавити. Після виконання запиту на додавання до таблиці виробники було додано ще три нових записи.

Запит на видалення я починав робити аналогічно до запиту на додавання. Вибрав в меню Запит тип запиту Видалення. Робота над видаленням в мене проводиться над таблицею принтери. Я створив умову при якій будуть видалені всі моделі монохромних принтерів. Залишаться тільки кольорові принтери.

Після створення запитів, я приступив до створення форми. Форму я створював у режимі майстра. Діалозі я вибрав Три перші таблиці (Тип принтера, Виробник, Принтери). Я їх зробив підлеглими формами. Далі відкрив у режимі конструктора зробив вирівнювання, форматування записів. Оскільки в режимі майстра створення форм можливо підлеглими зробити тільки три форми, тому я в режимі конструктора добав ще одну таблицю Продавці. Викликав з контекстного меню властивості таблиці і в пункті джерело ввів Підлегла форма Продавці, в пункті підлеглі поля ввів Принтери, і в пункті основні поля [Принтери підлегла форма].Form![№]. Таким чином я забезпечив зв'язок Останньої таблиці з передостанньої.

Після створення форми я приступив до заключної частини роботи (нарешті) створення звіту. Я створив три звіти. Для головної таблиці, для запиту на вибірку і запиту з параметром. На додавання і видалення я не робив, бо не вважав за потрібне.