Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Удосконалення системи контролю та регулювання на підприємстві.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4726 Додано: 2014-02-14
Частина тексту

1. Використовуючи вхідні дані, визначаю норми часу на виконання контрольних операцій контролерами кожного цеху окремо

2. Пізніше обчислюємо трудомісткість виконання контрольних операцій, яку доцільно розрахувати для кожного цеху окремо з урахуванням того, що програма виробництва охоплює різні типи електроламп.

3. Чисельність контролерів у цеху визначається за формулою враховуючи Змінний фонд робочого часу – 480 хв.

Отримане значення r для кожного цеху заокруглюємо до цілої більшої величини, яку приймаємо за r розрах .

4. Загальну чисельність контролерів на заводі знаходимо, додаючи чисельність контролерів у кожному цеху:

r заг = r1 + r2 + r3 + r4 =41,

Розрахункову чисельність контролерів на підприємстві необхідно збільшити на 10%, враховуючи можливість хвороби, відпусток тощо: r заг =45.

5. Отримане значення розрахункової чисельності контролерів порівнюємо з фактичним і визначаю завищення (нестачу) необхідної кількості контролерів загалом і для кожного цеху зокрема.

Доповідна записка

Про результати вивчення кількості контролерів дослідно-статистичним методом

Доводжу до вашого відома, що контролери підприємства неефективно виконують контрольні операції і не маючи можливості виконати весь обсяг роботи, частину її не виконують, що призводить до зниження якості продукції.

Результати вивчення кількості контролерів дослідно-статистичним методом показали що склад групи вхідного контролю ( 4 особи ), бюро технічного контролю ( 2 особи ) та інспекційної групи ( 4 особи ) є обґрунтованим.

Кількості контролерів у цехах є необґрунтованою, адже в першому цеху за фактичними даними є 12 контролерів,але після проведених розрахунків, їх повинно бути 16, в другому цеху їх14 контролерів,але робота потребує лише 13, в третьому їх 10,по фактичних даних,але потребується лише 3,в четвертому цеху потребується лише 9,але по фактичних даних - 11.

Враховуючи вищенаведені дані, можна сказати що компанія неефективно використовує кошти на оплату праці зайвої кількості контролерів, тому, з метою удосконалення управління, потрібно прийняти управлінські рішення щодо зменшення кількості контролерів в цехах:

1. Оскільки загалом потрібно лише 45 контролерів, а працює 57, необхідно скоротити 12 контролерів,

2. Потрібно перемістити 4 контролери з цеха №3 в цех №1.

Лише після реалізації вищеперерахованих заходів компанія не витрачатимите кошти через надмірний фонд оплати праці контролерів.

Додаток: на двох аркушах.

Головний інженер: (підпис)

23.03.2012

ДИРЕКТОР ЛАМПОВОГО ЗАВОДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про зменшення кількості контролерів в цехах

У зв'язку з необхідністю упорядкування кількості контролерів, з метою зменшення втрат коштів через надмірний фонд оплати праці контролерів, передбачених планово-економічним відділом та спеціалістами з нормування від 23 березня 2012 року,

ВИМАГАЮ:

1. Скоротити 12 контролерів,

2. Перемістити 4 контролери з цеха №1 в цех №3

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на головного інженера.

(підпис)