Дисципліни:

Еволюція концепцій маркетингу (п'ять концепцій управління маркетингом)


« Конспект лекцій з маркетингу

Управління маркетингом можна визначити як аналіз, планування, реалізацію та контроль за використанням програм, які спрямовані на створення, підтримку та розширення корисних відносин з цільовими покупцями для досягнення цілей організації.

На кожному етапі розвитку світової економіки існували свої погляди на те, що саме є головною передумовою ринкового успіху фірми, а отже, ключовим пріоритетом її діяльності. На сьогодні відомо п'ять основних концепцій управління маркетингом, які розглядаються у хронологічному порядку їх виникнення.

1. Концепція виробництва - система організації комерційно-господарської діяльності суб'єктів ринку, при якій продавець розраховує на успішну реалізацію своєї продукції, якщо вона широко представлена в місцях
продажу за доступними цінами. Головним завданням продавця є зниження собівартості продукції за рахунок удосконалення та збільшення масштабів виробництва, а також підвищення ефективності системи розподілу товарів. Здійснення даної концепції можливо в двох випадках:

• в умовах «ринку продавця», коли попит на товар перевищує його пропозицію, а отже, конкуренція відсутня;

• коли при високій собівартості продукції, що випускається, необхідно шукати шляхи її зниження.

2. Концепція товару - система організації комерційно-господарської діяльності, при якій продавець розраховує на успішну реалізацію своєї продукції, якщо вона буде мати найвищу якість. Фірмою докладаються всі зусилля для удосконалення товару: проводяться науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи, впроваджуються нові технології тощо. Небезпека полягає в тому, що, зосередившись на товарі, можна залишити поза увагою зміни потреб споживачів.

3. Концепція збуту - система організації комерційно-господарської діяльності, при якій продавець розраховує на успішну реалізацію своєї продукції лише за умови прикладення значних зусиль щодо збуту. Виробник виходить з того, що споживач не має наміру купувати дану продукцію, а отже, щоб примусити його до купівлі, потрібно активно застосовувати рекламу, засоби стимулювання збуту, особистий продаж та інші способи тиску. В даному випадку якраз намагаються «продати те, що виробили».

4. Концепція маркетингу - система організації комерційно-господарської діяльності, при якій продавець розраховує на успішну реалізацію своєї продукції за умови попереднього визначення вимог і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності споживачів більш ефективними, ніж у конкурентів, способами. Концепція маркетингу являє собою значний крок вперед порівняно з попередніми, оскільки вперше головною умовою прибутковості діяльності проголошується підпорядкування виробництва інтересам покупця.

5. Концепція соціально-етичного маркетингу - система організації комерційно-господарської діяльності, при якій продавець розраховує на успішну реалізацію своєї продукції, якщо зможе визначити потреби ринку та задовольнити їх більш ефективними методами порівняно з конкурентами за умови збереження або укріплення добробуту споживачів та суспільства в цілому.

Зазначимо, що будь-яка з розглянутих концепцій маркетингу і сьогодні може бути використана на певному етапі розвитку фірми або компанії. Проте концепція, яка спрацьовує на одному етапі, може стати зовсім неефективною на іншому, що призведе фірму до збитків. Для досягнення успіху необхідно систематично аналізувати ринок, споживача і вчасно змінювати пріоритети управління маркетинговою діяльністю.