Дисципліни:

Поняття кон'юнктури. Загальноекономічна кон'юнктура та кон'юнктура конкретного ринку


« Конспект лекцій з маркетингу

Кон'юнктура ( лат. Conjunctura від «conjungo» - зв'язую, з'єдную) – збіг обставин, ситуація, положення речей яке здатне впливати на результат будь-якої справи.

Кон'юнктура ринку – сукупність взаємозалежних умов, що визначають ситуацію на ринку в конкретний момент або відрізок часу.

Кон'юнктура може вивчатися як для економіки в цілому (загальноекономічна кон'юнктура), так і для конкретних товарних або регіональних ринків.

У кожен даний момент часу кон'юнктура являє собою результат взаємодії довгострокових тенденцій (Т), циклічних (Ц) і сезонних (С) коливань, а також неконтрольованих факторів (Е):

К = Т + Ц + С + Е

Довгостроковий компонент формується під впливом НТП і масштабних структурних зрушень в економіці. У її основі лежать так названі «довгі хвилі кон'юнктури», або цикли Н.Д. Кондратьева, тривалість яких складає 45-60 років. Ці цикли зв'язані з формуванням нових галузей виробництва (зародження), удосконалюванням характеристик продукції і технологій (ріст, зрілість) і вичерпанням можливостей (занепад). На стадії занепаду вложения в существующюю галузеву структуру стають невигідними – настає так називаний «технологічний розрив» - і повинні з'явитися принципово нові галузі.

Циклічна компонента зв'язана зі зміною співвідношення попиту та пропозиції по стадіях економічного циклу (криза, депресія, пожвавлення, підйом).

Сезонна компонента зв'язана із внутрірічною варіацією попиту (по кварталах, місяцям) і властива не для всіх ринків.

Неконтрольовані фактори можуть бути зв'язані з непередбаченими політичними, психологічними або природними змінами, з військовими діями, небезпекою стихійних лих, слухами, панікою і т.д.

Головною метою вивчення кон'юнктури є визначення співвідношення між попитом та пропозицією.