Дисципліни:

Визначення і сутність маркетингу


« Конспект лекцій з маркетингу

Що таке маркетинг? Якщо не вдаватися в подробиці, то можна просто сказати, що маркетинг - це отримання прибутку фірмою при задоволенні споживача, тобто залучення нових клієнтів при виконанні обіцянок високої споживчої цінності товарів та зберігання старих клієнтів при задоволенні їх попиту, який постійно змінюється. Багато хто не розуміє цього і тому має своє власне уявлення про маркетинг. Хтось вважає, що сутність маркетингу зводиться до забезпечення збуту продукції. Насправді ж маркетинг - це не лише збут, а насамперед вивчення виробником споживчих цінностей покупця та виробництво необхідної для нього продукції. Але повний перелік напрямів маркетингової діяльності охоплює значно більше складових, а саме:

- маркетингові дослідження;

- аналіз споживачів на споживчих та ділових ринках;

- сегментування ринків та позиціонування товарів;

- аналіз конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності товарів; розробка стратегій маркетингу;

- формування та здійснення товарної, цінової, розподільчої та комунікаційної політики;

- організація та контроль маркетингової діяльності тощо.

Основна мета сучасного маркетингу - досягнення стратегічних цілей функціонування фірми на основі постійного дослідження та максимального задоволення потреб споживачів та суспільства в цілому.

Термін «маркетинг» з'явився у Сполучених Штатах Америки на початку XX сторіччя. Йшлося про оволодіння ринком - «market getting». Пізніше з цих двох слів утворилося одне - маркетинг (marketing).

Поняття маркетингу досить складне та неоднозначне. В літературі з маркетингу налічується понад 2000 його визначень, і вибрати найкраще практично неможливо. Одним з найбільш відомих є визначення, надане світовим класиком і видатним авторитетом у сфері маркетингу - Ф. Котлером.

Маркетинг - це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів.