Дисципліни:

Прямий та непрямий маркетинг


« Конспект лекцій з маркетингу

У принципі виробник може виконувати всі перераховані функції самостійно (т.з. прямий маркетинг). Проте в більшості випадків всі або деякі збутові функції передаються посередникам (т.з. непрямий маркетинг). Посередники завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації і масштабам діяльності звичайно забезпечують виробникам більший прибуток, ніж ті могли б одержати самостійно. Посередники різко скорочують число операцій в економіці; вони приносять користь як виробникам (звільняють їх від частини збутових функцій і знижують сукупні витрати збуту), так і споживачам (забезпечують їм корисність володіння, тобто товари в зручному асортименті, а також тимчасову і просторову корисність). Основні передумови для використання прямого або непрямого маркетингу показані в таблиці.

Прямий маркетинг

Непрямий маркетинг

Необхідний повний контроль продажів і цін

Фірма згодна поступитися частиною контрольних функцій

Великий маржинальний прибуток на одиницю продукції

Малий маржинальний прибуток на одиницю продукції

Невеликий об'єм продажів

Значний об'єм продажів

Товар швидкопсувний

Товар тривалого зберігання

Споживачів небагато, вони розташовані компактно

Споживачів багато, вони розпорошені