Дисципліни:

Фактори, що використовують для аналізу і прогнозування загальноекономічної кон'юнктури. Оцінка кон'юнктури конкретного ринку як результат порівнювального аналізу попиту та пропозиції


« Конспект лекцій з маркетингу

Дослідження загальноекономічної кон'юнктури проводиться в такому порядку:

1) аналіз ретроспективних тенденцій;

2) визначення поточної фази економічного циклу і місця усередині фази;

3) визначення моменту переходу в наступну фазу циклу.

Цікаво, що на етапах аналізу і прогнозу кон'юнктури використовуються різні показники.

А) Показники, які використовують при аналізі кон'юнктури

- валовий національний продукт;

- показники промислового виробництва (індекс фізичного обсягу, випуск у натуральному вираженні; коефіцієнт використання виробничої потужності; продуктивність праці);

- показники сільського господарства (менш надійні);

- показники будівництва (чим більше незавершеного будівництва, тим ближче криза);

- обсяги вантажних транспортних перевезень (не пасажирських!);

- показники внутрішнього товарообігу (споживчі витрати, оборот оптової і роздрібної торгівлі, вартість наданих послуг, ціни);

- показники зовнішньоторговельного обороту (обсяги експорту й імпорту, сальдо торговельного балансу, товарна і регіональна структура експорту/імпорту);

- показники грошового обігу (грошова маса в звертанні, курси валют, банківські депозити, число банкрутств, позичковий відсоток).

Б) Показники, які використовують для прогнозування кон'юнктури:

Б1) Випереджальні індикатори:

- вкладення в основний капітал

- стан портфеля замовлень на машини й устаткування

- число будівельних контрактів

- курс цінних паперів

- емісія цінних паперів, а також:

- середня тривалість робочого тижня виробничих робітників

- середнє за тиждень число заявок на одержання допомоги з безробіття

- пропозиція грошей

- індекс споживчих чекань

- завантаженість оптової торгівлі (краще)

- зміна цін на чуттєві види сировини.

Б2) Запізнілі індикатори:

- величина товарних запасів

- банківський відсоток

У залежності від фази економічного циклу фірма вибирає основну стратегію і маркетингові прийоми.

Кон'юнктурна оцінка ситуації на конкретному ринку в більшості випадків дається у виді якісного висновку, наприклад:

- сприятлива кон'юнктура (перевищення попиту над пропозиціями, стабільно зростаючий товарообіг, помірковано зростаючі ціни);

- нестабільна кон'юнктура (диспропорції ринку, хитливий попит, різкі коливання цін);

- несприятлива кон'юнктура (надвиробництво, падіння попиту, інфляція, ріст товарних запасів).

Можуть використовуватися також якісні оцінки стану ринку:

1 – оживлений ринок; 4 – стійкий ринок;

2 – ринок, що розвивається; 5 – млявий ринок;

3 – стабільний ринок; 6 – сужающийся (регрессирующий) ринок.