Дисципліни:

Цілі маркетингу


« Конспект лекцій з маркетингу

Ціль маркетингової концепції керування можна розглядати на різних рівнях: для суспільства в цілому й для конкретної фірми.

На рівні суспільства в цілому пропонується чотири альтернативних варіанти цілей маркетингової діяльності:

1. Досягнення максимально високого споживання. (За цим криється затвердження, що чим більше люди споживають, тим счастливее вони стають, але багато хто в цьому сумніваються).

2. Досягнення максимальної споживчої задоволеності. (Але, по-перше, її важко виміряти, а по-друге, корисність для конкретної людини може бути пов'язана зі збитком для суспільства).

3. Надання максимально широкого вибору: споживачі повинні мати можливість максимально поліпшити свій спосіб життя, а виходить, і одержати найбільше задоволення. (Але: чим різноманітніше товари, тим більше витрати суспільства, вище ціни й нижче реальні доходи; у товарах складно розібратися; вибір може бути мнимим: товари різні, а суть одна).

4. Максимальне підвищення якості життя, а саме: 1) якості, кількості, асортиментів, доступності й вартості товарів; 2) якості фізичного середовища й 3) якості культурного середовища. (Однак якість життя також складно виміряти, а тлумачення його часом суперечать один одному).

На рівні окремої організації призначення маркетингової концепції керування - допомога в досягненні поставлених цією організацією цілей, зокрема завоювання довгострокових конкурентних переваг. Комерційні організації можуть розглядати як мети також розширення обсягів продажів, збільшення частки ринку, ріст прибутків і рентабельності інвестицій; некомерційні організації - виживання й залучення достатніх для продовження діяльності коштів.