Дисципліни:

Умови, що визначають важливість цінової політики для організації


« Конспект лекцій з маркетингу

Ціна - єдиний елемент комплексу маркетингу, який приносить прибуток; всі інші елементів збільшує витрати компанії.

Важливість раціональної цінової політики для фірми визначається наступними міркуваннями:

1) для споживачів ціна асоціюється з якістю продукції; вона впливає на сприйняття товару і його позиціонування;

2) ціна визначає рівень попиту;

3) від ціни залежить прибуток фірми, рентабельність і термін окупності інвестицій;

4) ціна є зручною базою для порівняння конкуруючих товарів.

Вважається, що починаючи з 80-90х рр. значення чинника ціни стало помітно зростати із таких причин:

- економічний спад і падіння купівельної спроможності споживачів;

- посилення конкуренції з боку більш дешевих іноземних товарів;

- фрагментація багатьох ринків на сегменти, що вимагають різних цін;

- ослаблення державного регулювання в області ціноутворення.