Дисципліни:

Передумови зростання потреби організацій у маркетинговій інформації


« Конспект лекцій з маркетингу

Управління маркетинговою діяльністю базується на використанні різнобічної інформації, необхідної для прийняття рішень. Якість цих рішень практично цілком визначається якістю вихідної інформації. Потреба в маркетинговій інформації в Україні в умовах ринкової економіки зростає. Причини цього наступні:

1. Зростання динамічності і невизначеності в зовнішнім ринковому середовищі (прискорення НТП, загострення конкуренції). Необхідно збирати більше інформації і частіше її оновлювати.

2. Перехід від регіональних ринків до національних і світових. Треба знати законодавство інших країн, правила міжнародної торгівлі, дані про ринки, товари і конкурентів за кордоном.

3. Зростання ролі даних, одержаних у ході маркетингових досліджень. Раніше такі дослідження в країні практично не проводилися, тому відсутній досвід; у той же час вивчати потрібно вже не попит, а мотиви, інтереси покупців.

4. Необхідність приділяти більше уваги рекламі й іншим методам просування товарів. Потрібна інформація про виставки, ярмарки, презентації, і особливо дані про порівняльну ефективність конкретних методів просування.

Кожна компанія повинна з'ясувати, якого роду інформація необхідна їй насамперед, і відповідним чином спланувати маркетингову інформаційну систему.

Маркетингова інформаційна система (МІС)– це персонал, устаткування і процедури, які використовують для збору, обробки, збереження, аналізу і розподілу інформації, необхідної для прийняття маркетингових рішень.