Дисципліни:

Методи ціноутворення


« Конспект лекцій з маркетингу

Відповідно до вибраної стратегії фірма підбирає для конкретної групи товарів відповідний метод ціноутворення. Всі методи, що використовуються в практиці ціноутворення, можна умовно розділити на три групи:

- методи, орієнтовані на витрати (визначають витрати, а потім додають націнку або розрахункову норму прибутку і встановлюють ціну);

- методи, орієнтовані на попит (визначають споживацький попит при різних рівнях цін і встановлюють ціни на рівні, оптимізуючому прибуток);

- методи, орієнтовані на конкурентів (ціни засновані на діях конкурентів; нерідко на певний відсоток вище або нижче за ціни конкурентів).

Типовими представниками кожної групи методів є:

методи, орієнтовані на витрати:

- метод «середні витрати плюс прибуток»;

- метод забезпечення цільового прибутку або рентабельності інвестицій при плановому об'ємі продажів;

- метод ціноутворення на основі граничних витрат;

- агрегатний метод ціноутворення;

методи, орієнтовані на попит:

- метод призначення ціни, що забезпечує максимальний прибуток (рівність граничної виручки і граничних витрат);

- ціноутворення з використанням моделі

- беззбитковості; призначення ціни, яку згодні заплатити споживачі;

методи, орієнтовані на конкуренцію:

- ціноутворення на основі цінності, що відчувається (параметричне);

- ціноутворення на основі поточних цін (проходження за лідером або за середньоринковими цінами);

- ціноутворення з урахуванням прогнозованої реакції конкурентів (враховується вірогідність появи на ринку конкурентів і відповідного зниження рентабельності інвестицій залежно від ціни, що призначається);

- конкурсне ціноутворення (метод запечатаного конверта, або промисловий тендер).