Дисципліни:

Склад мікросередовища організації


« Конспект лекцій з маркетингу

Мікросередовище, або середовище прямого впливу, включає фактори, що безпосередньо впливають на операції організації. До складу мікросередовища входять:

- постачальники (устаткування, матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, інформації, комунальних і комунікативних послуг);

- посередники (торговельні посередники, фірми-організатори руху товарів, агентства по наданню маркетингових послуг);

- споживачі (можна розглядати 5 типів ринків: ринок кінцевих споживачів, ринок промислових споживачів, ринок проміжних продавців, ринок державних установ, міжнародний ринок);

- конкуренти (конкуренти на рівні бажань – для конкуруючих потреб – «велосипед або музичний центр?»; товарно-родові конкуренти – для однієї і тієї ж потреби – «велосипед або мотоцикл?»; товарно-видові конкуренти – «трехскоростной або десятискоростной велосипед?»; марки-конкуренти – «трехскоростной велосипед фірми Сирс або Ралі?»;

- контактні аудиторії (фінансові кола; кредитори; інвестори; засобу масової інформації(журнали, економічні огляди, відділи реклами); установи державного регулювання, наприклад, податкова інспекція, пожежна інспекція, санэпидемстанция; громадські організації; екологічні рухи; місцеві влади; широка публіка; місцеві жителі; внутрішні контактні аудиторії, тобто власні співробітники; акціонерні проф.організації).