Дисципліни:

Призначення підсистем внутрішньої звітності, маркетингового спостереження, маркетингових досліджень, підтримки маркетингових рішень


« Конспект лекцій з маркетингу

Система внутрішньої звітності забезпечує зведення про замовлення, продажі, ціни, витратах, запаси, дебіторської і кредиторської заборгованості і т.п.

За допомогою цієї інформації перш за все виявляють виникаючі перед фірмою проблеми.

Сучасні інформаційні технології (хоча б пакети типу 1С-Підприємство) дозволяють підняти СВЗ на високий рівень,

наприклад, точні дані про продажі з усіх торговельних точок у той же день по мережах надходять у головний офіс і тут же планується виробництво саме тих товарів, що користуються попитом у даний момент.

Система маркетингового спостереження надає інформацію про ситуації на ринку в даний момент часу.

Найчастіше така інформація надходить до маркетологам відносно випадково з засобів масової інформації, спілкування з покупцями, постачальниками, дистрибьюторами, персоналом власної компанії. Щоб підвищити ефективність СМС, рекомендується:

1. Навчити і зацікавити безпосередньо зв'язаний із продажами персонал умінню помічати зміни, що відбуваються, і повідомляти про них маркетологам.

2.Заохочувати дистрибьюторів і роздрібних торговців, передавати у головний офіс всі істотні зауваження (наприклад, направляти копії всіх рахунків, що виписуються- як на свій товар, так і на товари конкурентів).

Зведення про конкурентів одержуємо, здобуваючи їхню продукцію, беручи участь у виставках, вивчаючи звіти які публікуються, розмовляючи з їх колишніми і нинішніми службовцями, аналізуючи ділову пресу й особливо рекламу.

3. Купувати необхідну інформацію в спеціалізованих консалтингових фірмах; це може бути дешевше, ніж шукати її самотужки.

4. Деякі фірми створюють власні центри маркетингової інформації, співробітники яких відслідковують новини в ЗМІ, узагальнюють і надають маркетологам.

Маркетингове спостереження може забезпечити інформацію, що вже існує в зовнішнім ринковому середовищі. Якщо ж необхідна для рішення конкретної проблеми інформація відсутня, необхідно виконувати спеціальні маркетингові дослідження.

Нарешті, аналіз маркетингової інформації, отриманої в результаті роботи трьох названих вище систем, забезпечує система забезпечення маркетингових рішень. Це набір баз даних і методик з відповідним програмним забезпеченням, що дозволяє інтерпретувати внутрішню і зовнішню інформацію для обґрунтування маркетингових рішень.