Дисципліни:

Види маркетингу


« Конспект лекцій з маркетингу

Залежно від сфери й об'єкта керування розрізняють наступні види маркетингу:

1) внутрішній; пов'язаний з реалізацією товару в рамках однієї країни;

2) міжнародний; у тому числі експортний - на закордонних ринках збуту й імпортний - дослідження для здійснення ефективних закупівель;

3) науково-технічний; стосується специфіки продажів і закупівлі результатів науково-технічної діяльності: патентів, ліцензій, ноу-хау, інформаційних технологій;

4) інвестиційний; пов'язаний зі здійсненням або залученням інвестицій;

5) по видах товарів і послуг, наприклад:

- маркетинг споживчих товарів

- маркетинг товарів промислового призначення

- маркетинг послуг

- маркетинг нерухомості

- маркетинг торговельно-посередницьких послуг

- маркетинг банківської й страхової діяльності маркетинг на ринку цінних паперів

- туристичний маркетинг і т.д.

6) Некомерційний маркетинг; зв'язаний головним чином із завданням створення позитивної
суспільної думки відносно організації або конкретної особи.

Залежно від стану ринкового попиту й конкретних завдань розрізняють такі види маркетингу.

Стан попиту

Завдання маркетингу відносно попиту

Види маркетингу

1.

Негативний

Змінити

Конверсійний

2.

Відсутній

Створити

Стимулюючий

3.

Прихований

Виявити

Розвиваючий

4.

Падаючий

Відновити

Ремаркетинг

5.

Нерегулярний

Збалансувати

Синхромаркетинг

6.

Повноцінний

Підтримувати

Підтримуючий

7.

Надмірний

Знизити

Демаркетинг

8.

Нераціональний

Ліквідувати

Протидіючий