Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Науково-дослідна робота студентів Національного університету «Львівська політехніка».

Дисципліна: Соціологія
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3262 Додано: 2013-02-05
Частина тексту
Відтак тема дослідження може бути сформульована таким чином: “Науково-дослідна робота студентів Національного університету «Львівська політехніка»”.

Об’єкт дослідження – студенти, що навчаються у Національному університеті “Львівська політехніка” більше року, станом на 2011 р.

Предмет дослідження – хоча і студенти стикаються з безліччю соціальних проблем, предметом нашого дослідження ми обираємо лише ту їх частину, яка стосується участі студентів у науково-дослідній роботі.

Мета дослідження – встановлення основних моделей залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Завдання дослідження:
Визначення основних мотивів студентів при здійсненні науково-дослідної роботи;
Визначення кількості студентів, які на даний момент беруть участь у науково-дослідній роботі;
Дослідження планових моделей проведення науково дослідної роботи студентів.
а) підвищення мотивації до здійсненні науково-дослідної роботи з метою забезпечення більшої ефективності навчання;
б) забезпечення ефективності науково-дослідної роботи студентів.

Інтерпретація основних понять.
Студент – учень вищого, у деяких країнах і середнього, навчального закладу.
Наука – форма інтелектуальної діяльності людей, скерована на отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об'єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку.
Дослідження – людська діяльність, скерована на вивчення світу. Первинна мета дослідження відкриття, розуміння, а також розробка методів і систем, призначених для збільшення знання світу, в якому людина живе.

Гіпотези дослідження.
Гіпотеза підстава: хоча більшість студентів зацікавленні у розвитку особистості, спостерігається незначна активність студентів у науково-дослідній роботі з цілого ряду причин (переважно від простої ліні).
Гіпотези наслідки:
а) така ситуація не дозволяє реалізувати науковий потенціал студентів;
б) виникає потреба в ефективних методах залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Метод дослідження: Обираючи методи збору інформації, почнемо із структурування об’єкта дослідження. Упускаючи ту частину студентів, які навчаються менше року, і тому не є об’єктом нашої уваги, виділяємо серед решти дві групи: студентів, які активно беруть участь у науково-дослідній роботі і ті, які на даний момент не залучені до науково-дослідної роботи. Загальну інформацію про науково-дослідну роботу студентів Національного університету “Львівська політехніка” можна отримати з наступних документів:
а) Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" та інших чинних нормативних актів.
б) Статут Національного університету “Львівська політехніка”.
в) Звіти про проведення студентських конференції та олімпіад.
З цих документів можна дізнатися: Інформацію про ефективність, результати науково-дослідної роботи студентів та про мотиваційні заходи з боку університету. Ми також можемо виходити з того, що моделі проведення науково-дослідних робіт 2011 року не будуть істотно відрізнятися від вже реалізованих моделей за попередні роки, а отже їх можна простежити за відповідною документацією. Ця інформація буде використовуватися нами як допоміжна. Виходячи із завдання планованої роботи, найбільшу користь, на наш погляд, може принести метод опитування. Тому ми приймемо його як основний і зупинимося детальніше на його використанні у планованій роботі.