Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Елементи програмування в Scilab.

Дисципліна: Теорія прийняття рішень
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2806 Додано: 2014-06-04
Частина тексту

Послідовність дій

В умовах лабораторної роботи N – число, дорівнюється номеру варіанта (номеру позиції студента в журналі), M = 0,01* N.

Всі вектори і масиви довжиною 10 елементів які починаються з N і кожен збільшується на 1. В п.п. 5, 6 від’ємні 4 і 8 елементи.

1. Запустити на виконання Scilab 5.2.

2. Помножити кожен випадковий елемент одновимірного масиву на с= N без оператора циклу

3. Просумувати елементи вектора з використанням for

Приклад: x=1;for k=1:1:4,x=x*k,end

4. Знайти добуток всіх непарних елементів одновимірного масиву

5. Знайти першу від’ємну компоненту вектора (while)

Приклад: x=1; while x<14, x=x*2,end

6. Додатні компоненти вектора підняти до квадрату, а від’ємні до кубу(if-then-else).

7. Вибрати з трьох чисел (N і більші) найбільше (вкладені if)

Синтаксис:

if умова1 then

оператори

elseif умова1 then

оператори

else

оператори

end

8. Створити функцію з іменем funfac для обчислення факторіала

9. Обчислити 6! і (N+3)!, використавши функцію funfac

10. Відкрити графічне вікно Scilab: (меню Інструменти, Scicos), або F=figure(); - створення вікна, або xset("auto clear","on") - створення вікна, очистка включена.

11. Відкрити графічне вікно командою xset. Вивести графік параболи при зміні х від 1 до N+5.

xset("auto clear","on") - створення вікна

x=(1: N+5); - масив

plot(1: N+5); - графік прямої

plot(x^2); - графік параболи

12. 2D графіка. Побудувати криву залежності y[і] від x[і]. Ці значення задані експериментально векторами, x від 1до N+5 з кроком 1, y[і]= x[і] ^2.

graph2d=scf(100001); - створення вікна, 100001 - номер – назва вікна clf(graph2d,"reset"); - очистка вікна

x=(1: N+5);

y=(1,4,9,...,( N+5) ^2)

plot2d(x, y); - графік парабола

xtitle("Parabolic Function","x","x^2"); заголовки

xgrid(10); сітка 10 комірок

13. Оформити звіт.

Висновок

В даній лабораторній роботі ми навчились будувати криву залежності y[і] від x[і]. створювати функцію для обчислення факторіала, виводити графік параболи.