Дисципліни:
Індивідуальна розрахункова робота
На тему:

Вибір найбільш оптимального (найменш ризикованого) регіону для відкриття страхового агентства. Вибір страховика, який є найбільш надійним. Варіант №2.

Дисципліна: Міжнародні страхові послуги
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2573 Додано: 2013-02-12
Частина тексту
Задача №1
Необхідно здійснити порівняльну характеристику, а також вибір найбільш оптимального (найменш ризикованого) регіону для відкриття страхового агентства. Вихідні дані наведенні в табл. 1.

Висновок

Згідно з проведеними розрахунками можна зробити висновок про те, що найбільш оптимальним і найменш ризикованим є регіон Підкарпатського воєводства. Про це свідчить досить низька частота страхових подій, найнижчий рівень тяжкості збитку та збитковості страхової суми, а також помірна частота збитку. Ці показники свідчать про те, що частота настання страхової події, яка б потягнула за собою страхові випадки в цьому регіоні є низькою, тобто ймовірність їхньої реалізації невелика. Відповідно до цього сума, на яку застраховують об’єкт є мало збитковою і при настанні ризику знищення частини страхової суми є незначним. Проте, в цьому регіоні спостерігається доволі високий коефіцієнт кумуляції ризику, який показує, що зі зростанням спустошливості події, зростає число страхових випадків на одну страхову подію.

Задача №2
Необхідно обрати страховика, який є найбільш надійним. Вихідні дані наведені у табл. 2.

Висновок

Згідно з проведеними розрахунками, можна зробити висновок про те, що найбільш надійним страховиком є ТзДВ «Лев», оскільки коефіцієнт фінансової стійкості фонду в нього є найвищим. Це свідчить про те, що дане товариство має достатньо ресурсів для виплати страхових відшкодувань та здійснення витрат на ведення страхової справи і при цьому не мати боргів і нормально функціонувати. Така ситуація пояснюється тим, що у підприємства наявні достатні засоби в запасному фонді, а також високий рівень надходжень страхових платежів від страхувальників.