Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Діагностика видів діяльності підприємства (виробничої, маркетингової, логістичної).

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3289 Додано: 2014-03-17
Частина тексту

Вступ

Об’єктом дослідження є вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергомонтажвентиляцiя".

Основним завданням є провести діагностику виробничої, маркетингової, логістичної діяльності відкритого акціонерного товариства "Захiденергомонтажвентиляцiя" МетаНавчитися проводити діагностику виробничої, маркетингової, логістичної діяльності відкритого акціонерного товариства "Захiденергомонтажвентиляцiя"

Технічні засоби: Калькулятор, програма Microsoft Word, Microsoft Excel.

Відкрите акціонерне товаристо "Захiденергомонтажвентиляцiя" основним видом дiяльностi якого є Будівництво житлових і нежитлових будівель (мiсцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетiшин, в.Промислова, б.4/7).

Вхідні дані (інформаційна база діагностики)

В1 – обсяг товарної продукції.

В2 – обсяг валової продукції.

В3 – обсяг незавершеного виробництва.

В5 – обсяг браку.

М6 – плановий обсяг реалізації.

Л2 – обсяг запасів готової продукції на складах.

Ф1 – чистий дохід від реалізації продукції.

Е6 – сукупний обсяг продажу певної продукції на відповідному ринку.

П1 – відпускна ціна одиниці продукції підприємства.

М8 - витрати на рекламу.

М9 - витрати на стимулювання збуту.

М10 - витрати на PR.

М11 - витрати на дірект-маркетинг.

М1р - обсяг продукції, реалізованої в умовах її рекламування.

М1бр - обсяг продукції, реалізованої без реклами.

М7 – кількість рекламацій.

Л7 - фактичне завантаження транспортної бази.

Л8 - нормативне завантаження транспортної бази.

Л9 - фактичне завантаження складських приміщень.

Л10 - нормативне завантаження складських запасів.

Л2 - обсяг запасів товарної продукції на складі.

Л12 - норма витрат на утримання запасів ГП.

Л11 - логістичні витрати.

Ф2 - повна собівартість продукції.

М12 - загальна кількість замовлень.

М13 - кількість вчасно виконаних замовлень.

М14 - замовлення, реалізовані зі складу.

Висновок

Після проведення діагностики видів діяльності підприємства,бачимо, що вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергомонтажвентиляцiя" у сфері виробничої діяльності має найкращі показники у 2012 році, адже обсяг товарної продукції є найвищим 9588 тис.грн.,також можна спостерігати, що найнижче значення було у 2010 році, яке сягнуло 2156 тис.грн Частка браку у товарній продукції у 2012 році була найменшою, вона становила 0,76 тис.грн,в той час, як у 2010 році вона осягла 0,92, а це негативно відображалось на підприємстві. Щодо маркетингової діяльності видно, що найкращі показники спостерігаємо у 2012 році. Витрати на маркетингові комунікації у 2012 році становили 2615 тис. грн., це пов’язано з ефективним індикаторів, які є орієнтирами та критеріями для управління організацією. Також це пов’язане з використанням НТП. Ринкова частка підприємства сягнула 0,72 тис. грн. в той час, як у 2010 році вона становила значно менше 0,48 тис. грн, найвище значення спостерігалось по індексу зростання цін на продукцію, у 2012 році, і воно сягнуло 0,76 тис. грн. Найменше значення спостерігалось у 2010 році і воно становило 0,71 тис. грн.

Для покращення діяльності підприємства потрібно:

- залучити якомога більше висококваліфікованих робітників;

- ввести певні інновації, які б могли забезпечити кращий розвиток і просування підприємства;

- збільшити витрати на маркетингову діяльність.