Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Статистичні методи аналізу взаємозв'язків.

Дисципліна: Статистика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3732 Додано: 2013-02-05
Частина тексту

Завдання 1. Лінійний однофакторний кореляційно-регресійний аналіз


Мета завдання: Навчитися досліджувати взаємозв’язки за допомогою застосування кореляційно-регресійного аналізу.

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання за даними аналітичного групування побудувати емпіричну лінію регресії, яка характеризує кореляційний зв'язок між неперервним стажем роботи працівника на даному підприємстві та розміром його заробітної плати.

Висновок

Шляхом порівняння наведених рядів виявляються наявність і напрямок зміни результативної ознаки від зміни факторної ознаки. У нашому випадку, зростання факторної ознаки (неперервний стаж роботи працівника на даному підприємстві) тягне за собою зростання і величини результативної ознаки (розміру заробітної плати), можна казати про наявність прямої кореляційної залежності.