Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Найменш бажані навчальні дисципліни в НУ «Львівська політехніка».

Дисципліна: Соціологія
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3446 Додано: 2013-02-05
Частина тексту

1.1 Загальна характеристика проблеми. Кожен студент навчаючись у школі мав різноманітні предмети, які в тій чи іншій мірі розвивали його як особистість. Після закінчення школи напевно кожен мав найулюбленіші предмети і ті з котрими не хотів більше мати справи. Поступаючи у вищий навчальний заклад абітурієнт орієнтується саме багажом своїх знань, тобто що він краще знає і що йому більше подобається на ту спеціальність він і поступає. Але потупивши у вищий навчальний заклад він рано чи пізно все таки стикається з тим що для нього в школі було неприйнятне. У вищому навчальному закладі студенти на першому та другому курсі вивчають загальні дисципліни, які не завжди співпадають з тою спеціальністю, яку вони обрали. На старших курсах теж є дисципліни, які студенти мають вивчити та здати. І напевно кожен студент задумується над тим, для чого він вивчає це, адже малоймовірно, що воно йому колись пригодиться. Основною найпоширенішою та найактуальнішою проблемою серед студентства є неспроможність викладачів НУ «ЛП» та й керівництва зокрема заохотити студента технічної спеціальності, майбутнього фахівця в певній області точної науки, до вивчення гуманітарних дисциплін. В кінцевому результаті у студента який правильно обрав свою професію і вона йому подобається починаються проблеми в тій чи іншій мірі. Тому що спецпредмети студент, як правило, вивчає бо це його професія а додаткові бо їх треба здати. Виходячи з цього, за спецпредмети у студента високі бали, а за додаткові – незавжди. Студент взагалі може прекрасно розумітися в своїй науковій області, а із додаткових предметів мати задовільні оцінки. А як відомо середній бал кожного студент вираховується із загальної кількості балів набраних з усіх предметів, що в подальшому визначає його рівень знань як фахівця в даній галузі. В Національному університеті «Львівська політехніка» цю проблему намагалися вирішити шляхом зменшення кількості годин для гуманітарних предметів. І їх зменшили вдвічі після набуття нового статусу університетом. . Отже проблема є і вона є актуальною на сьогоднішній день для всіх студентів, зокрема студентів НУ «ЛП», який є технічним закладом. А оскільки проблема існує її потрібно дослідити і для цього ми проводимо своє соціологічне дослідження. Провівши соціологічне дослідження ми дізнаємось як змінилася ситуація серед студентів після зменшення кількості навчальних годин для гуманітарних дисциплін і що ще потрібно для того, щоб повністю вирішити цю проблему.

1.2 Тема дослідження може бути сформульована так: «Найменш бажані гуманітарні навчальні дисципліни в НУ «Львівська політехніка»

1.3 Мета дослідження. Виявити, які з предметів в НУ «ЛП» студенти вважають найнебажанішими, визначити як ці предмети впливають на навчальний процес і показати шляхи вирішення даної проблеми.

1.4 Завдання дослідження
- визначення основних найнебажаніших дисциплін
- порівняти навчальний процес з цими дисциплінами і без них
- дізнатися думку студентів щодо гуманітарних предметів
- дослідити недоліки та переваг гуманітарних дисциплін в технічному ВУЗі

1.5 Об’єкт дослідження – студенти НУ «Львівська політехніка». Час дослідження 20-30 листопада 2009 року.

1.6 Предмет дослідження. Є думка серед студентів з приводу того, що не всі предмети, які вони вивчають у ВУЗі потім пригодяться їм у житті. Виходячи з цього ми вибираємо ті предмети, які не стосуються їх спеціальності.

1.7 Гіпотези дослідження. Провівши дослідження сподіваємося отримати наступні дані: більшість студентів, що обрали собі технічний фах, вважають гуманітарні загальноосвітні предмети найменш бажанішими.