Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Опрацювання цифрових даних про рельєф засобами програмного пакету SURFER.

Дисципліна: Геоінформаційні системи і бази даних
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2784 Додано: 2013-03-05
Частина тексту
Мета роботи: 1. Ознайомитись з технологічними аспектами процесу збору інформації про топографічну поверхню.
2. Вивчити технологію опрацювання даних в середовищі пакету SURFER.

Частина №1

1. Збір інформації про поверхню за допомогою дігітайзера.
Для цього оцифровуємо карту, визначаємо координати точок на горизонталях (X,Y,Z). Отримані дані вписуємо в таблицю яка міститиме 3 колонки X Y Z (тобто A B C). Таблицю зберігаємо в файл з розширенням .dat

2. Формуємо регулярну сітку.
Для цього виберемо в рядку головного меню програми пункт «GRID» а потім меню «Data….» У зявившомуся вікні обираємо нашу таблицю, яка повинна бути збережена в файл з розширенням .dat (sheet1.dat) і натискаємо OK. Після натиснення кнопки OK з’явиться вікно в якому необхідно буде обрати параметри нашої таблиці.
В пункті «Data Columns» в рядках Х: ; Y: ; Z: ми обираємо яка з колонок в раніше-створеній нами таблиці буде відповідати координатам X,Y,Z, відповідно.
В пункті «Gridding Method» важливо обрати метод побудови сітки «Kriging», як вказано на малюнку.
В пункті « X Direction і Y Direction » встановлюємо мінімальні і максимальні значення а також через скільки будуть проінтерпульовані горизонталі.

3. Будуємо горизонталі по даним таблиці.
Для цього обираємо в рядку головного меню програми пункт «MAP» а потім меню «contuor….». програмою файл, який матиме таку саму назву як і таблиця, але з розширенням GRD. Після натиснення OK з’явиться вікно в якому можна вибрати параметри майбутньої карти:

Після того як ми обиремо всі необхідні параметри і натиснемо OK, з’явиться контури наших горизонталей в робочому вікні програми.
Контури горизонталей в робочому вікні програми
4. Будуємо світло-тіньве зображення за даними таблиці.
Для цього обираємо в рядку головного меню програми пункт «MAP» а потім підпункт меню «Shaded Relief…. З’явиться вікно в якому необхідно буде обрати створений програмою файл, який матиме таку саму назву як і таблиця, але з розширенням GRD. Після натиснення OK з’явиться вікно в якому можна вибрати параметри майбутньої карти. Задаємо парметри горизонтального і вертикального нахилу сонця, натискаємо ОК і одержимо світло-тіньове зображення рельєфу:
Світло-тіньове зображення рельєфу
5. Будуємо 3D модель за даними таблиці.
Для цього обираємо в рядку головного меню програми пункт «MAP» а потім підпункт меню «Surfase Plot….» З’явиться вікно в якому необхідно буде обрати створений програмою файл, який матиме таку саму назву як і таблиця, але з розширенням GRD. Після натискання ОК відобразиться наступне вікно. В ньому зазначається відображення координат X Y Z, згладження ліній, колір горизонталей,кольорова шкала, висотні лінії . Після натискання ОК отримаємо 3D модель нашої карти.
3D модель карти
6. Розрахунок точності.
В меню Grid вибираємо підпункт Residuals. Вибираємо колонку D. Натиснувши ОК отримаємо наступну табличку що і є розрахунком точності побудови регулярної сітки.