Дисципліни:
Розрахунково-графічна робота
На тему:

Вплив рух основних фондів на зміну об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства.

Дисципліна: Податковий менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 2098 Додано: 2013-02-05
Частина тексту
Визначити, як вплине рух основних фондів на зміну об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства за рахунок валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань за кожний розрахунковий квартал і загалом за податковий рік за таких умов. Підприємство є платником податку на додану вартість. Під час визначення основних фондів ті їх груп, балансової вартості основних фондів на початок розрахункового кварталу, норм амортизації, порядку нарахування сум амортизаційних відрахувань, порядку збільшення та зменшення балансової вартості груп, урахування витрат на поліпшення (ремонт) основних фондів тощо підприємство керується положенням статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997 р. №283/97 ВР (зі змінами). Наявність та рух основних фондів протягом податкового року характеризується показниками, наведеними в табл.1 і 2.

Висновок

Метою даної розрахункової роботи було визначити, яким способом можна оптимізувати податкові платежі. Отже, оподаткований прибуток – це коригування валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та на суму амортизаційних відрахувань, з яких знято податок на прибуток. ПнП = (ВД-ВВ-Ам)*25%, де ПнП – податок на прибуток; ВД – валові доходи; ВВ – валові витрати; Ам – амортизація. В процесі роботи необхідно було визначити який із методів необхідні використовувати для оптимізації податкових платежів, метою яких є одержання вивільнених облігових коштів. Вході розрахунку було визначено, що витрати на поліпшення слід одразу віднести на валові витрати і тим самим зменшити суму оподаткування.