Дисципліни:

Перегонка коньячних виноматеріалів


« Технологія коньячних спиртів. Раціональні способи перегонки коньячних виноматеріалів та відбір фракцій

Перегонка виноматеріалів являється початковою операцією коньячного виробництва і від успішного її проведення залежить якість майбутнього коньяку. Ні досягнення необхідних умов витримки, ні продовження її тривалості не може забезпечити високої якості коньячної продукції, якщо перегонка вина проведена неправильно і в результаті її втрачені цінні складові частини вина, які перетворюючись при витримці, створюють специфічні властивості коньяку.

В порівнянні отримання коньячних спиртів з виробництвом ректифікованого етилового спирту полягає в тому, що тут не ставиться мета, якомога повніше очистити етиловий спирт від всіх його домішок, що має місце в умовах спиртового виробництва, а навпаки, зберігають частину цих домішок в закладеному на витримку очищеному коньячному спирті.

Технологічні схеми перегонки повинні задовольнити основну мету – збереження і накопичення в коньячному спирті високоцінних складових частин, які приймають участь у формуванні коньяку.

Коньячні виноматеріали, що надходять на дистиляцію підлягають перегонці на різних апаратах:

- періодичної дії

-- шарантського типу з вогневим або паровим обігрівом;

-- з дифлегмаційними тарілками (типу Пісторіуса );

-- установки Вірменського науково – дослідного інституту виноробства, виноградарства і плодівництва.

- безперервної дії

- вакуум – перегінні апарати.(3,ст.313 ).

На сьогоднішній час найбільш широко в коньячному виробництві використовують шарантські апарати з паровим обігрівом, і апарати безперервної дії.

При використанні апаратів періодичної дії отримують коньячний спирт менш очищений від різних домішок, але більш ароматичний. При застосуванні апаратів безперервної дії можливо отримати нижчі якісні показники спирту, оскільки він звільнений у більшій степені від летких домішок.

В даній курсовій роботі для перегонки коньячних виноматеріалів і отримання коньячних спиртів високої якості використовується установка періодичної дії УПКС шарантського типу.

Апарат подвійної перегонки шарантського типу складається з перегінного куба з шаровим дефлегматором , підігрівача, холодильника, спиртового ліхтаря і двох збірників. Установка оснащена запобіжним клапаном, повітряником і конденсаційним горщиком.

Перегінний куб представлений циліндричною посудиною зі сферичною кришкою, на якій знаходиться шаровий дефлегматор. Куб встановлюється на стійках і у нижній частині має спусковий кран діаметром 50 мм. В куб вмонтований змієвик для нагріву глухим паром, а на кришці встановлений запобіжний клапан, що захищає апарат від аварії при підвищенні тиску чи закупорці комунікацій.

Дефлегматор представлений пустим шаром з двома отворами і паровідвідною комунікацією.

Підігрівачі і збірники представляють собою циліндричні посудини однакової форми з кришками. В нижній частині підігрівача знаходиться невеликий змійовик. Для контролювання знаходження речовини у кубі в підігрівачі і збірниках знаходяться патрубки з кранами на яких монтуються показники рівня.

Холодильник представляє собою циліндричну стальну ємність, всередині якої знаходиться змійовик з поверхнею охолодження 5-7 м2, який має невеликий уклон донизу. При наявності зворотнього наклону мають місце гідравлічні кармани і спирт з холодильника витікає поштовхами. Всередині ємності встановлені перегородки, в деякій мірі вони збільшують швидкість води, що омиває змійовик.

Спиртовий ліхтар складається з чаші, всередині якої проходить трубка, оснащена повітряником. Спиртовий ліхтар служить для контролю процесу перегонки. За величиною течії, показаннями спиртометра і термометра контролюють роботу всього апарату.

Процес перегонки відбувається слідуючим чином.