Дисципліни:

Технологічні основи перегонки


« Технологія коньячних спиртів. Раціональні способи перегонки коньячних виноматеріалів та відбір фракцій

Виноматеріал по хімічному складу представляє собою продукт, до складу якого входить:

1. вода (біля 80%);

2. етиловий спирт (біля 10,5%);

3. домішки (біля 0,5%).

Перегонка представляє собою процес, при якому розділяючи рідка суміш нагрівається до кипіння, а утворена пара відбирається і конденсується. В результаті чого отримується рідина, склад якої відрізняється від складу першопочаткової суміші.

Процес розділення рідких сумішей перегонкою заснований на тому, що рідини, які складають суміш, володіють різною летучістю, тобто при одній і тій же температурі володіють різною пружністю парів.

Склад пари, а відповідно, і склад рідини, яка отримується при конденсації пари, буде трішки відрізнятись від складу початкової суміші. У випадку

наявності двох компонентів легколеткого компоненту у парі буде більше, ніж в перегінній рідині. При перегонці проходить повне або часткове розділення суміші на складові її компоненти.

Відома проста перегонка і ректифікація. Проста перегонка (проста дистиляція) – це розділення суміші легколетких речовин, які містять домішки нелетких або важко летких компонентів. Проста перегонка проводиться шляхом поступового випаровування, киплячої в перегінному кубі, з безперервним видаленням утворюваних парів із системи. При цьому проходить часткове розділення компонентів.

В процесі простої перегонки при поступовому випаровуванні рідини, як в дистиляті, який отримується при конденсації пари, так і в залишку суміші, який знаходиться в кубі, по мірі протікання процесу відносний вміст легколеткого компоненту поступово зменшується.

Частіше всього проводять просту перегонку з додаванням збагаченого дистиляту легколетким компонентом за допомогою дефлегмації. Для цього над перегінним кубом встановлюють дефлегматор (конденсатор),

охолоджуваний повітрям або водою, в якому проходить часткова конденсація парів і деяке збагачення їх більш летким компонентом. Отриманий конденсат (флегма) стікає знову в куб; шляхом регулювання кількості конденсату (флегми) можна отримати більш чистий дистилят.

Як і в апаратах періодичної дії так і в апаратах безперервної дії здійснюється проста перегонка з додатковим збагаченням дистиляту.

В більшості випадків за допомогою простої перегонки не можна досягнути необхідної повноти розділення перегінної рідини і необхідно використовувати процес ректифікації.

Ректифікація – широко поширений спосіб найбільш повного розділення сумішей летких рідин, частково або повністю розчинених одна в одній. Ректифікація представляє собою перегонку, яка супроводжується взаємодією піднімаючих парів із стікаючою їм назустріч флегмою, яка отримана при частковій конденсації парів.