Дисципліни:
Індивідуальна робота
На тему:

Дослідження та аналіз економіки Таїланду.

Дисципліна: Економіка зарубіжних країн
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4314 Додано: 2014-06-02
Частина тексту

АНОТАЦІЯ

У даній індивідуальній роботі буде широко розглянуто економічну ситуацію Таїланду на сьогоднішньому етапі розвитку.

У ході роботи буде висвітлено загальну характеристику країни, характеристика країни за класифікацією країн світу, філософію мислення Таїланду, охарактеризуємо основні показники діяльності Королівства Таїланду, а також зв’язки досліджуваної країни з Україною.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика Королівства Таїланд

РОЗДІЛ 2 Характеристика Таїланду за класифікацією країн світу

РОЗДІЛ 3 Філософія мислення країни

РОЗДІЛ 4 Характеристика основних показників діяльності Таїланду:

4.1Співвідношення форм власності

4.2 Рівень розвитку і форма організації ринкового середовища

4.3 Межі та методи державного впливу

4.4 Цілі та засоби економічної політики країни

4.5 Джерела і масштаби фінансування економіки та її інноваційний механізм

4.6 Структура капіталів компанії

4.7 Система управління та організації праці на підприємствах

4.8 Ступінь відкритості економіки

4.9 Динаміка структура та управління зовнішньоекономічними зв’язками країни

4.10 Обсяг, структура та динаміка ВВП країни

4.11 Рівень соціального розвитку та характеристика індексу щастя

4.12 Екологічна ситуація в країні та органи управління нею

РОЗДІЛ 5 Зв’язки з Україною

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ

На сучасному етапі свого розвитку, Королівство Таїланд являється країною, де частка іноземних фірм в половину, а в деяких сферах виробництва має перевагу над власностію держави. Показник валового внутрішнього продукту (ВВП) станом на 2011 рік становить 340,1 млрд.дол і займає 30 місце серед 185 країн світу, що дає зрозуміти те, що Таїланд за розміром ВВП нагадує розвинуті країни світу. Таїланду, нагадує структуру розвинених країн з сильним переважанням сфери послуг (45% від ВВП) і промисловості (45% від ВВП). Тим часом ВВП на душу населення дорівнює 9400 дол., що є характерним для найменш розвинутих країн. Це характеризується тим, що країна поступово виходить після кризи 2008 року, тобто стає на свій попередній шлях розвитку. Таїланд поділяється на чотири соціально-економічних райони, а саме Центральний, Північний, Південний і Південно-Східний. Економічно найрозвиненіший Центральний район Таїланду. За рівнем людського розвитку Таїланд займає 103 місце в 2011 році і 73- 2012 році. Суть економічної політики Таїланду полягає в тому, щоб активно залучати на внутрішній ринок іноземні інвестиції, розширювати обсяг і структуру експорту, планомірно створювати якомога більш сприятливі умови для приватного підприємництва, розвивати іноземний туризм. Основні галузі, що приносять дохід державі, - сільське господарство і морський промисел.

В останні десятиліття, Таїланду був основним місцем для прямих іноземних інвестицій, і сотні американських компаній вклали в Таїланді успішно. Таїланд продовжує вітати інвестиції з усіх країн, і прагне уникнути залежності від небудь однієї країни, як джерела інвестицій. Генеральний секретар Управління Ради з інвестицій (BOI), Атака Сібунруан говорить, що з січня по червень 2012 прямі іноземні інвестиції в Таїланді склали 278 500 000 000 бат, що на 66,5 відсотка, у порівнянні з 167 млрд. батів за той же період 2011 року. Структура капіталу складається майже з боргового капіталу. Якщо роззгулянути структури найменшої компанії у Банкові, то можна сказати, що співвідношення капіталу наступне: 50%- позиковий капітал, інші ж 50%-власний капітал. Якщо ж брати до уваги середній бізнес, то співвідношення дещо інше, а саме: 25%- позикового капіталу, 75%-власного каптіалу . Таїланд входить до країни з відносно відкритою економікою з часткою експорту у ВВП більше 35%. Участь у міжнародних організаціях: АТЕС, Азіатський банк розвитку, АСЕАН, Бенгальської затоки ініціатива по багатосекторальний технічного та економічного співробітництва, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО,ЮНІДО, ЮКОМ, СОТ. Таїланд співпрацює з багатьма країнами, а саме: Болгарія, Хорватія, Данія, Фінляндія, Філіппіни, Індія, Японія, Перу, Саудівська Аравія, Південна Корея, США, Росія, Китай, Австралія, Сінгапур. Основні статті експорту - комп'ютери та комплектуючі, інтегральні схеми, електричні трансформатори, ювелірні вироби, готовий одяг, тканини, різноманітна продукція з пластику, олово, плавиковий шпат, цинкова руда, сільськогосподарська продукція (рис, каучук, тапіока, сорго, кенаф, джут) , морепродукти. Імпорт складається в основному з машин і устаткування, споживчих товарів, нафти та нафтопродуктів. структура ВВП У 2012 році індекс щастя займає 151 країни і вже втретє індекс був опублікований.Таїланд досягає індексу щастя в 53,5 і звання № 20 з усіх аналізованих країн . Сильне економічне зростання також навів деякі екологічні проблеми в Таїланд. За останнє десятиліття, Таїланді все частіше загрожують проблеми промислових стічних вод, небезпечних відходів, деградації природних ресурсів, погіршення забруднення повітря і води і скорочення біорізноманіття рівні.