Дисципліни:
Лабораторна робота №7
На тему:

Складання проекту згущення планової основи на ділянку робіт.

Дисципліна: Основи землеустрою
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2060 Додано: 2012-12-12
Частина тексту
M2=m2Sxn+mB2p2[L]2xn+312 (1)

де М- очікувана середня квадратична похибка в положенні кінцевої точки ходу відносно початкової після врівноваження за дирекційні кути; середня квадратична похибка вимірювання ліній; тB - середня квадратична похибка вимірювання кута; n- кількість сторін у ході, L - довжини сторін ходу; p - кількість секунд в радіані = 206265.

Для визначення похибок тs і тB формулу (1) запишемо у вигляді

М2=тt2+тu2 (2)

де ms і ти - відповідно повздовжній і поперечний зсув кінцевої точки ходу. Приймаючи принцип рівного запишемо:

mt=mu=M2 (3)

Оскільки тt=тS*п або MS=mtn (4)

а mu=mBp''xLxn+312

то mB=muxp''Lx12n+3

За одержаними значеннями mS і mB згідно табл. 1 уточнюють розряд мережі полігонометрії та підбирають тип теодоліта, світловіддалеміра, тахеометра. Уточнений вид планової мережі викреслюють у вигляді схеми згідно з нормативними документами.

Даний вид робіт буде виконуватиметься електронним тахеометром Sokkia Set 610, характеристики якого відповідають отриманню такої точності. Висновок: на даній лабораторній роботі я навчився складати проект згущення планової основи на ділянці робіт.