Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в приватному підприємстві з надання туристичних послуг.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4767 Додано: 2012-12-04
Частина тексту

Анотація

Управління підприємством є складовою частиною управління суспільним виробництвом, а його предметом є відносини управління, що виникають у різних галузях, ланках і на різних рівнях організації, а також закони і закономірності їх розвитку. Оволодіння наукового менеджменту озброює органи управління знаннями, що забезпечують можливість розробки науково-обгрунтованих, форми методів, прийомів, системи управління, а також рекомендацій для вирішення конкретних організаційно-управлінських рішень, проблем. Під менеджментом, що є складовим елементом управління, розуміють цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначенех цілей. До основних категорій менеджменту слід віднести поняття організації, процесу і функцій управління, рівнів управління, методів менеджменту, стилів керівництва, управління колективом, комунікації тощо.

ВСТУП

Туристична галузь має значну історію виникнення та розвитку. Адже перші туристи з’явилися ще у сиву давнину. Але лише згодом даний вид діяльності був поставлений на масштабний розвиток. Зараз практично не можливо уявити собі життя без туристів. Важливого значення набуває розвиток інфраструктури туристичної галузі. На ринку України є безліч туристів, однак більшість з них іноземного походження. Тому важливо розвивати українські організації. Об'єктом дослідження у курсовому проекті є ПП“ СУПУТНИК ”, яке спеціалізується на наданні туристичних послуг . На су¬часному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку України і навіть планує розширення видів діяльності і вступ у інші галузі. На сьогодні на підприємстві працює 26 осіб, воно надає 4 види послуг, середня заробітна пла¬та працівників підприємства становить 795 грн. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства у нових га¬лузях та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування в даній необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: значна конкуренція; пошук додаткових джерел фінансування оборотних коштів. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроб¬лення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менедж¬менту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; об-грунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих органі¬заційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.