Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Формування комплексу маркетингу підприємства "Яскрава ялинка".

Дисципліна: Маркетинг
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2280 Додано: 2014-06-01
Частина тексту

Висновки

В даній курсовій роботі, відповідно до завдання, здійснювалось формування комплексу маркетингу підприємства для фірми «Яскрава ялинка», яка займається виготовленням ялинкових прикрас. В ході роботи був проведений аналіз ринку, визначений вид діяльності підприємства, фактори мікро- та макросередовища: постачальники, маркетингові посередники, споживачі, було зібрано інформацію про конкурентів, які існують в даний час на ринку, також визначений демографічний, економічний аспект, природне середовище фірми.

Крім того, було проведене дослідження смаків та уподобань споживачів, в результаті чого була створена анкета и проведено анкетування. Завдяки результатам анкетування фірма може покращити свою продукцію, визначити найулюбленіші ялинкові прикраси споживачів та їхні смаки для максимального задоволення їхніх потреб. Обрана стратегія охоплення ринку масового маркетингу, адже «Яскрава ялинка» орієнтується на широкий споживчий ринок.

Розглянули товар за трьома рівнями і визначили його задум, рівень якості, властивості, упакування та товарну марку. Провели позиціонування товару, тобто порівняли властивості продукції фірми з її конкурентами. В даній роботі також визначили оптимальну ціну, при якій фірма отримує максимальний прибуток на товар, на підставі проведення пробного маркетингу, і ця ціна дорівнює 24,2419 грн, і визначили взаємозв`язок між ціною і попитом, завдяки коефіцієнту детермінації, який складає 0,83. Це означає, що зв`язок між ціною і попитом щільний. Для того, щоб визначити чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів, що вони купують, знайшли цінову еластичність попиту, яка складає 1,2062%, що означає, що попит на товар буде еластичним, тобто будь-яке найменше коливання ціни на товар спричиняє значні коливання обсягу продажу товару

Також були сформовані оптимальні канали розподілу товару, обґрунтовані їх довжина і ширина залежно від типу товару і ринку, було описано хто з посередників які функції виконує. За довжиною обраний дворівневий канал збуту, при я кому існують два посередники, а за шириною – принцип селективного розподілу. Провели аналіз беззбитковості і знайшли точку критичного збуту, побудували графік теоретичного рівня критичного збуту. В ході роботи спланували капманію по просуванню товару, визначили типи реклами, види стимулювання збуту і «паблік рілейшнз». Визначили стратегію товаропросування, а саме: стратегію «проштовхування» товару.

У роботі детально охарактеризовано таку складову маркетингових комунікацій, як організація реклами на місці продажу, і запропоновано способи її проведення.