Дисципліни:

Проводи, кабелі, шнури та шинопроводи


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Провід – одна чи декілька голих або ізольованих жил, призначених для передачі електроенергії тощо.

Жила – це одна або декілька скручених між собою дротин, призначених для проведення електричного струму.

Проводи виготовляють:

- голими;

- ізольованими;

- незахищеними;

- ізольованими захищеними тощо.

Провід ізольований незахищений має ізоляцію, не захищену від механічних пошкоджень спеціальними оболонками. Провід ізольований має поверх ізоляції металеву або іншу оболонку для захисту від механічних пошкоджень.

За конструкцією струмопровідної жили проводи бувають:

• однодротові;

• багатодротові.

Залежно від кількості жил проводи бувають:

- одножильні;

- двожильні;

- трижильні;

- багатожильні.

Мідні гнучкі проводи – струмопровідні жили мають велику кількість тонких дротин.

Кабель – одна чи декілька ізольованих струмопровідних жил, в герметичній оболонці, поверх якої при необхідності можуть бути накладені захисні покриви. На рис. 8.8 зображено переріз трижильного кабеля 1…10 кВ.

Переріз кабеля 1…10 кВ

Рис. 8.8. Переріз кабеля 1…10 кВ: 1 – струмопровідна жила; 2 – фазна ізоляція; 3 – поясна ізоляція; 4 – металева оболонка; 5 – подушка під бронею; 6 – сталева броня; 7 – захистне покриття

Кабелі поділяються на:

• силові для передачі електроенергії;

• контрольні – для передачі сигналів контролю, вимірювань та керування.

Силові кабелі виготовляють одно-, дво-, три- і чотирижильні:

- двожильні кабелі – для передачі постійного струму та в однофазних передачах перемінного струму;

- трижильні – у трифазних передачах змінного струму без нульового провідника;

- чотирижильні – у трифазних передачах змінного струму з нульовим провідником.

Силові кабелі розрізняють за напругою, площею поперечного перерізу жили, кількістю жил, а також за маркою, яка відображає конструктивну будову кабеля, матеріал жили, ізоляцію, захисні покрови.

Шнур – це різновидність провода, що складається з двох та більше скручених між собою ізольованих жил, які мають необхідну для його використання гнучкість. Жили шнура поміщаються у спільну гнучку оболонку (переважно тканину). Шнури призначені для живлення пересувних та переносних електроприймачів.

Шинопровід – це коротка лінія електропередачі, у якій замість проводів чи кабелів використовуються жорсткі голі шини.

Найбільш поширені є закриті комплектні шинопроводи, призначені для виконання функцій магістральних ліній. Такі шинопроводи комплектуються з окремих секцій довжиною до 4 м. Кожна секція собою короб з листової сталі чи алюмінію або з твердого поліхлорвінілу. Всередині короба по одному з його боків прикладено плоскі квадратні чи круглі голі жорсткі шини з міді, алюмінію чи біметалу.

Для ізоляції шин між собою та від металевого короба застосовуються суцільні профільні ізоляційні прокладки, держаки або опорні ізолятори, встановлені на певній відстані один від одного. Для під’єднання до шинопроводу електроприймачів служать відгалужувальні вставки. Між собою секції з’єднуються за допомогою спеціальних перехідних з’єднувачів, що дозволяє утворити лінію потрібної довжини.

Шинопроводи прокладають по стінах, перекриттях, фермах тощо за допомогою скоб і кронштейнів, підвішують на тросах. Монтуються вони на висоті 2,5…3,0 м від підлоги. Для виконання поворотів існують гнучкі секції, виконані проводами в метало-рукавах.

Характеристики конструктивних елементів проводів і кабелів

Жили проводів і кабелів виготовляють з алюмінію, міді та їхніх сплавів. З міді та її сплавів виготовляють гнучкі жили, а з алюмінію та його сплавів – жорсткі. Для голих проводів жили можуть виготовляти також зі сталі та її сплавів (сталемідні, сталеалюміневі, сталебронзові тощо).

Жили проводів і кабелів мають стандартні перерізи. Найбільш поширеними стандартними перерізами жил є такі: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 185; 240; 300; 400 мм?.

Ізоляція провідникового виробу – це покрив з діелектричного матеріалу, який оточує жилу. Ізоляція призначена для запобігання доторкування жил між собою та з іншими предметами і для захисту людини від випадкового доторкування до струмопровідної частини провода. Багатожильні проводи і кабелі мають також спільну ізоляцію жил і захисне ізоляційне покриття.

Для ізоляції провідникових виробів використовуються такі матеріали:

• гума спеціальна;

• полівінілхлорид (поліхлорвініл – ПХВ);

• поліетилен (ззовні відрізняється від ПХВ відносною прозорістю);

• кабельний папір (тільки для кабелів);

• нейрит – важкозаймистий матеріал на основі гуми з неорганічними додатками;

• кремнійорганічні матеріали;

• фоторпласт.

Захисна оболонка – це покрив, який охоплює ізольовані жили і призначений для їх захисту від агресивного середовища та механічних впливів.

Захисні оболонки проводів виготовляють такими:

- тканинне плетиво;

- ПХВ покрив;

- плетиво з гнучких дротиків (екран);

- тонкостінна металева фальцована трубка з латунної або цинкової фольги.

Ізольовані жили кабелів захищаються оболонкою з:

• ПХВ;

• поліетилену;

• нейриту;

• алюмінієвої труби;

• свинцевої труби.

Для захисту кабелів крім оболонки застосовується ще броня, яка виготовляється з двох плоских сталевих стрічок, навитих на кабель спірально, а також з круглого чи плоского сталевого дроту.

Броня захищає кабель від сильних механічних впливів і забезпечує його довготривалу експлуатацію. Броньовані кабелі застосовують для мереж живлення, що прокладаються в землі чи у воді.

На броню наноситься ще зовнішнє покриття – шар кабельного прядива, просоченого бітумною речовиною. Він потрібний для захисту сталевої броні від корозії.

Маркування провідних виробів

Кожен провідниковий вибір (провід, кабель, шнур та шинопровід) має свою марку. Марка дозволяє встановити:

- конструктивне виконання;

- параметри конструктивних елементів;

- тип ізоляції;

- виявити допустимі струмові навантаження тощо.

Марка складається з літер національної абетки, які визначають матеріал конструктивних елементів та інші характеристики. Нижче наведено перелік характеристик проводів, шнурів, кабелів та їхніх літерних позначень.

Матеріали конструктивних елементів позначаються такими літерами.

Жила:

• Мідь – без літери;

• Алюміній – літера А.

Ізоляція:

• Гума, обвита бавовняним прядивом – Р;

• ПХВ – В;

• Поліетилен – П;

• Нейрит – Н;

• Кабельний папір – без літери;

• Кремнійорганічний матеріал – К.

Захисна оболонка:

• Шлангова гума – Р;

• ПХВ – В;

• Поліетилен – П;

• Свинець – С;

• Алюміній – А;

• Тонкостінна фальцована трубка з металевої фольги – ТФ;

• Плетиво дротяне (панцир) – П.

Броня:

• Відсутня – Г;

• З плоских стальних стрічок, покритих бавовняним прядивом – Б;

• З плоских стальних стрічок без бавовняного прядива – БГ;

• З круглого сталь. дроту з бавовняним прядивом та без нього – К, КГ;

• З плоского сталь. дроту з бавовняним прядивом та без нього – П, ПГ.

Для інших характеристик провідникових виробів прийнято такі позначення.

Проводи:

• Для закритого прокладання – С;

• Для покладання в трубах – ТО;

• З гнучкими жилами – Г;

• З ПХВ плівкою поверх гумової ізоляції – В;

• З бавовняним плетивом, просоченим лаком – Л;

• З роздільною смугою між жилами – П.

Шнури:

• В загальному бавовняному плетиві – О;

• Переносний легкий (переріз жили до 4 мм?) – ПЛ;

• Переносний середній (4…16 мм?) – ПС;

• Переносний важкий (більше 16 мм?) – ПТ.

Кабелі:

• Для вертикальної прокладки – В.

Розшифровка марок провідникових виробів наштовхується на певні труднощі, бо послідовність розміщення літер в них не стандартизована. Але існують певні особливості розміщення літер. Так у марках проводів на першому або другому місці обов’язково стоїть т. зв. «Базова» літера П або ПП, що означає «Провід» та «Провід плоский». У марках шнурів на першому місці обов’язково стоїть літера Ш – «Шнур». А в марках кабелів такого орієнтиру нема, тому відсутність у марці виробу літер П і Ш означає, що це марка кабелю.

АППВС-2х4 – провід, плоский з алюмінієвими жилами, з ПХВ ізоляцією, для закритої прокладки, двожильний з перерізом жили 4 мм?;

ШВВ-2х1,5 – шнур з мідними жилами, з гнучкою ПХВ ізоляцією, з гнучкою ПХВ захисною оболонкою, двожильний з перерізом жили 1,5 мм?;

ААБ-3х50+1х25 – кабель з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з кабельного паперу, просоченого кабельною оливою, з алюмінієвою захисною оболонкою, броньований двома стальними, покритими кабельним проводом, чотирижильний, три фазні жили перерізом по 50 мм? і нульова жила перерізом 25 мм?.

Маркування шинопроводів спрощене порівняно з маркуванням проводів, шнурів, кабелів. Першою в марці шинопровода стоїть «Базова» літера (Ш – провід). Далі стоять одна або дві літери, які визначають призначення виробу (М – магістральний, Р – розподільний, ОС – освітлювальний). У третій позиції стоїть літера, яка визначає матеріал шини (А – з алюмінієвими шинами, без літери – з мідними).