Дисципліни:

Правила безпеки при експлуатації очисних споруд та зберіганні хлору на складах


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Правила безпеки при експлуатації очисних споруд

1. Персонал, пов’язаний з експлуатацією установок, обладнання та споруд, до яких пред’являються підвищені вимоги безпеки (хлорного господарства, водовідвідних мереж тощо), а також члени добровільних дружин повинні щоквартально проводити 3-х годинні тренувальні заняття з імітацією аварій та рятувальних робіт.

2. Будова та обладнання складів і приміщень для приготування і дозування хлору, реагентів, що містять хлор, аміаку, сульфуру (ІV) оксид повинні відповідати санітарним правилам проектування обладнання та утримання складів для збереження НХР, правилам будови та безпечної експлуатації ємностей, які працюють під тиском. Кількість хлору, що міститься в балоні ємністю 25 л, достатня для утворення смертельної концентрації в повітрі приміщення висотою 4 м, площею 2000 м2.

3. Дозаторні хлору повинні бути обладнані двома виходами: один через тамбур, другий безпосередньо назовні. Всі двері повинні відкриватися назовні.

4. Дозаторні хлору, склади хлору та інших НХР повинні мати аварійне електричне освітлення, яке підключається від резервних джерел електроенергії. Освітлювальна арматура повинна бути в захисному виконанні.

5. В тамбурі чи перед входом в хлордозаторну, складу хлору та інших СДОР повинні бути встановлені шафи з засобами індивідуального захисту. Двері з тамбура в дозаторну хлору повинні бути герметичними із заскленим оглядовим вікном.

6. В дегазаційній ємності слід зберігати запас сухих реагентів в співвідношенні 1:2, із розрахунку, що на одну тонну хлору використовується 30 л розчину з концентрацією 10 %.

7. Входити в приміщення можна тільки при наявності у кожного чергового протигаза марки «В». При наявності хлору в повітрі нашатирний спирт «димить», а йодо-крохмальні смуги фарбуються в синій колір.

8. Один раз в два роки проводити ревізію. Після ревізії обов’язково проводять випробування хлоропроводів під тиском 8…10 кг/см2. Про виконання даних заходів складається акт.

9. Базові склади розташовують до житла не ближче ніж 1000 м, розхідні склади – 300 м. Максимальна кількість хлору в розхідному складі – 100 тонн, в базисному – необмежено.

10. Склади НХР та хлораторні повинні мати внутрішній телефонний зв’язок з начальником об’єкта, черговим диспетчером. В складі взимку температура повинна бути не нижче як 50С і не більше 350С.

11. Навколо майданчика складу з хлором встановлюється мур, який з зовнішньої сторони обсипається землею на висоту 0,3 м. Мур від стін сховища повинен знаходитись на відстані 1,5…2 м і мати проходи що закриваються глухими воротами.

Правила зберігання хлору на складах

1. При вертикальному зберіганні у відсіках контейнерів і балонів в ряду (по його ширині) повинно бути не більше, як 4 балони або не більше двох контейнерів (відповідно біля стін відсіків – не більше двох балонів або одного контейнера). При вертикальному розташуванні балонів в клітках їх необхідно встановлювати не більше 20 штук.

2. При горизонтальному зберіганні балонів і контейнерів допускається складати не більше 5 рядів балонів і не більше одного ряду контейнерів. Ширина вкладання не більше 2 балонів і контейнерів (відповідно біля стін – не більше одного ряду контейнерів і балонів).

3. На складах балонів допускається обладнання стелажів, при цьому верхній ряд балонів не повинен бути вище 1,5 м від рівня підлоги.

4. При вертикальному зберіганні між рядами балонів, контейнерів повинні залишатися повздовжні проходи шириною не менше одного метра. При зберіганні в штабелях або на стелажах прохід повинен бути не менше довжини балона або контейнера плюс 1 м. Крім повздовжніх проходів повинні залишатися поперечні проходи не більше ніж через 10 м по довжині ряду.

5. Кожний вентиль контейнера і балона для хлору повинен бути обладнаний заглушкою. Балони з хлором повинні зберігатися з накрученими ковпаками.

6. Відсіки складу рідкого хлору в танках, контейнерах і балонах повинні бути забезпечені газоаналізаторами.

7. При підвищенні ГДК хлору в повітрі від газоаналізатора повинна автоматично включатися:

• аварійна вентиляційна система;

• насос зрошення санітарної колони.

8. На кожний літр об’єму цистерни і балона дозволяється наповнення не більше 1,85 кг рідкого хлору, контейнера – 1,20 кг рідкого хлору.

9. Газорятувальна служба на виробництвах, які виробляють хлор або отримують рідкий хлор від поставщика в цистернах, повинна мати постійний зв’язок з місцевими органами ЦЗ для прийняття необхідних заходів на випадок аварії.

10. На небезпечних виробництвах, повинна бути система оповіщення працівників виробництва та мешканців найближчих районів про витікання хлору, на об’єктах зберігання рідкого хлору і зливних станціях, виконаних відповідно з «Типовим технічним рішенням за системою оповіщення працівників виробництва та мешканців найближчих житлових районів про витікання хлору».

11. В’їзд в приміщення складу автотранспорту забороняється. Порожню тару належить зберігати в приміщенні складу. Ємності з хлором повинні зберігатися (розташовуватись) на підставках або в рамках, мати вільний доступ для стропування і закріплення під час транспортування.

12. На дні порожнини повинні бути передбачені упори, що фіксують сосуд.

Транспортування рідкого хлору

Контейнери повинні розвантажуватися підйомними засобами відповідної вантажопідйомності. Порожні контейнери і балони повинні транспортуватися так, як і заповнені, відповідно з цими Правилами, а саме:

1. Контейнери в залізничному напіввагоні розташовуються вертикально, захисними ковпаками вверх в один ряд.

2. Контейнери на автомобілі розташовуються горизонтально в один ряд.

3. Не дозволяється транспортування контейнерів в закритих залізничних вагонах.

4. Балони в вагон повинні завантажуватися горизонтально, висота штабеля не більше 5 рядів з укладкою вентилями в одну сторону. Допускається використовувати, як прокладки, дошки з вирізаними гніздами для балонів.

5. У вертикальному положенні балони можуть завантажуватися лише при наявності на всіх балонах запобіжних кілець та при щільному навантаженню без можливості їх зміщення та падіння.

6. Забороняється використовувати цистерни, як розхідні ємності або резервні танки, а також забирати газоподібний хлор випарюванням рідкого хлору безпосередньо в цистерни, контейнери.

7. Хлор зливають з контейнерів, розташованих горизонтально. Вентилі повинні бути один над другим, при цьому нижній вентиль – продуктовий, а верхній з’єднаний з газовою фазою.

8. Рідкий хлор перетискається з контейнера в танкери або безпосередньо у випарювач. Температура води у випарювачі не повинна перевищувати 700С. Рідкий хлор перетискується сухим повітрям. Підігрів категорично забороняється.

9. Після зливу хлору вентиль на контейнері закріплюють, встановлюють заглушки, перевіряють герметичність контейнера в зборі при залишковому тискові. Після цього арматуру зачиняють ковпаком та пломбують.

10. Відбір хлору з балона роблять через випарювач. Залишковий тиск в контейнері, випорожненому від хлору повинен бути не менше, ніж 0,05 МПа і не більш, ніж 0,6 МПа, підігрів балонів забороняється.

11. Після використання хлору з контейнерів чи балонів, повинна бути визначена повнота опорожнення виваженням. Наявність залишків рідкого хлору не дозволяється.