Дисципліни:

Класифікація міських інженерних мереж


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Трубопровідне транспортування має ряд переваг в порівнянні з доставкою за допомогою транспортних засобів:

1. Збереження чистоти та гігієнічності речовин і матеріалів, що транспортують (постачання населених пунктів питною водою);

2. Захист навколишнього середовища і людини від негативного впливу (попередження захворювань отруєнь людей) – заміна відкритих стічних каналів закритою мережею господарсько-побутової (фекальної) каналізації, переміщення токсичних і радіоактивних розчинів на пункти переробки;

3. Зменшення затрат праці – доставка безпосередньо до місця споживання, відсутність необхідності процесів навантаження й вивантаження;

4. Пожежа- й вибухонебезпечність при перекачуванні нафти, газу, нафтопродуктів, бензину, розчину аміаку. Трубопровідне транспортування є найбільш безпечним видом, оскільки захищає від доступу вогню і кисню, необхідних для процесу горіння.

До складу підземного господарства міст входить безліч мереж різного призначення.

Всі міські інженерні мережі можуть бути класифіковані на три групи:

• трубопроводи;

• кабелі;

• канали (загальні колектори).

До трубопроводів відносять мережі:

• водопроводу;

• каналізації; газові; теплові;

• спеціальні мережі промислових підприємств;

- нафтопроводи;

- золопроводи;

- паропроводи тощо.

До кабелів відносять мережі:

• сильних струмів високої напруги;

• струмів низької напруги (для освітлення, електротранспорту);

• слабкого струму (телефонні, телеграфні, радіомовлення).

До каналів (загальних колекторів) відносять:

• унелі (колектори) для розміщення кабелів;

• загальні колектори, призначені для спільного розміщення різного призначення:

- теплових;

- водопровідних;

- електричних.

За технологічними особливостями підземні мережі ділять на:

• теплопроводи систем централізованого теплопостачання з максимальною температурою води від джерела тепла 150°C;

• газопроводи;

- високого;

- середнього;

- низького тиску;

• водопроводи господарсько-питного водопостачання;

• каналізаційні мережі;

• електричні мережі (кабелі напругою до 1кВ і високої напруги 6…10 кВ);

• телефонні мережі.

Залежно від матеріалу інженерні мережі бувають:

• сталеві – для влаштування мереж:

- теплових;

- газових;

- водопровідних;

• чавунні, залізобетонні, азбестоцементні, пластмасові – для влаштування мереж:

- водопровідних;

- каналізаційних;

• кабелі електричних і телефонних мереж можуть мати;

- алюмінієві жили;

- мідні жили з металевою оболонкою або без неї тощо.

Канали бувають:

• непрохідні;

• напівпровідні;

• прохідні (колектори).

Улаштовують їх із залізобетонних елементів з високим ступенем заводської готовності. Канали (колектори) глибокого закладання роблять для відведення стічних вод самопливом з міської території на каналізаційні насосні станції.

За терміном служби інженерні мережі можна розділити на такі групи:

- сталеві труби і кабелі – 30 років;

- всі інші труби – 50 років;

- канали – 100 років.

За призначенням всі інженерні мережі, крім каналізаційних поділяють на:

• магістрально-живильні, їх розташовують, як правило, у польових умовах від джерела постачання до мережі міста. Трасують ці мережі паралельно до залізничних та автомобільних доріг;

• розподільні – розміщають на вулицях у роздільних смугах і під тротуарами;

• розводящі – прокладають в мікрорайонах від інженерних споруд до будинків, вони обслуговують квартали та групи будинків. Вони є необхідними підземними спорудами кожної вулиці й проїзду міста.

Каналізаційні мережі за призначенням поділяють на:

• мережі, що приймають – вони необхідні для прийому стічних вод від систем внутрішньої каналізації. Їх розташовують від будинків або приймальних зливових колодязів до мереж, що збирають;

• мережі, що збирають – прокладають у розділових смугах вулиць або на території мікрорайону;

• мережі, що відводять – розташовують, як правило, від мережі до очисних споруд.

За методом прокладання – застосовують наступні методи прокладання мереж:

• роздільний метод прокладання трубопроводів і кабелів:

- підземний;

- надземний на низьких опорах;

- надземний на високих опорах.

• сумісний метод прокладання трубопроводів і кабелів в одній траншеї, який дозволяє розмістити в одній траншеї мережі ВО, ТО, WO, VO;

• сумісний метод прокладання в прохідному каналі (колекторі) – застосовують у випадку, коли передбачається влаштування централізованого теплопостачання.

Роздільний метод застосовують при влаштуванні живильних мереж та інженерних мереж, що відводять за межі міста. У межах міста цей метод використовують при прокладанні каналізаційних мереж, що збирають і приймають, влаштуванні поливального водопроводу й зовнішнього освітлення.

У колекторі дозволяється розміщати ТО, ВО, WO, VO та напірну каналізацію:

• сумісний метод прокладання в напівпрохідних каналах висотою 1,4 м – може бути рекомендований для прокладання розводящих інженерних мереж ВО, WO, VO при відсутності в будинках централізованого теплопостачання;

• сумісний метод прокладання транзитних розводящих мереж у технічних підпіллях будинків ТО, ВО, WO, VO.