Дисципліни:

Класифікація систем водовідведення


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Загальносплавна система (рис. 3 А) – складається з єдиної каналізаційної мережі для відведення стічних вод всіх категорій на очисні споруди. Загально-сплавну систему інколи застосовують разом із зливовипусками (рис. 2).

Зливовипуск

Рис. 2. Зливовипуск

Системи водовідведення

Рис. 3. Системи водовідведення: А – загальносплавна; Б – повна роздільна; В – напівроздільна; 1 – головний колектор; 2 – мережа для відведення атмосферних опадів; 3 – зливовипуск; 4 – очисна станція; 5 – бічні колектори

При цьому частина господарсько-фекальних стічних вод, змішаних з дощовою, або талою водою скидається без очищення. Таке скидання допускають санітарним наглядом при значному розбавленні господарсько- фекальних стічних вод.

Повна роздільна система (рис. 3 Б) – складається з двох або більше підземних мереж. По одній (2…3 та більше) мережі відводять господарсько- фекальні стічні води та забруднені промислові стічні води на очисні споруди. По іншій (2…3 та більше) мережі відводять атмосферні та умовно чисті промислові стічні води.

Неповна роздільна система – одна мережа для відведення господарсько-фекальних стічних вод, а атмосферні води відводять відкритими каналами, лотками, канавами тощо.

Напівроздільна система (рис. 3 В) – відрізняється від повної роздільної системи тим, що в місцях перетину колекторів побутової мережі трубопроводами по яких відводять атмосферну воду встановлюють з’єднувальні камери. Ці камери дозволяють направити на очисні споруди разом з господарсько-фекальними стічними водами перші порції атмосферних вод, які є найбільш забрудненими.

Кожна система водовідведення має свої переваги та недоліки. Вибір системи може бути вирішений з врахуванням всіх конкретних умов проектування.

Загально-сплавну систему водовідведення доцільно застосовувати:

• при наявності на території де проходить каналізація великих водоймищ, а також до трьох районних перекачувальних станцій, які здатні піднімати воду на висоту до 20 м;

• коли стічні води можна скинути у водойму без очищення.

Неповну роздільну систему доцільно застосовувати, як першу чергу будівництва повної роздільної системи каналізації.

Повну роздільну систему застосовують тоді, коли можливе скидання всіх дощових вод у внутрішньо міські потоки і при цьому за умовами рельєфу місцевості необхідно мати більше трьох районних насосних станцій.

Найчастіше використовують роздільні системи каналізації, які дозволяють швидко покращити санітарні умови на даних територіях при менших (порівняно з іншими системами) затратах.

При відсутності явно виражених факторів на користь тієї чи іншої системи водовідведення вибір слід здійснювати на основі порівнянь техніко- економічних та санітарно-гігієнічних показників.