Дисципліни:

Дощова каналізація (водостоки)


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Дощова каналізація – для організованого відведення з території міст та промислових підприємств атмосферних вод.

Якщо відведення атмосферних вод не організувати, значні маси води можуть накопичуватись на поверхні вулиць та забудованих територій, що порушує рух транспорту, а іноді може затопити низько розташовані ділянки та підвали будівель.

Дощова каналізація може бути (2 типів):

• внутрішня – призначена для відведення атмосферної води з дахів будівель;

• зовнішня – призначена для відведення атмосферної води з території міста, або промислового підприємства.

Внутрішні водостоки влаштовують в:

- промислових будівлях з безгорищним покриттям;

- будівлях з пологою, або пласкою поверхнею;

- панельних, каркасно-панельних тощо житлових будівлях, які мають пологу, або пласку поверхню.

Внутрішні водостоки складаються з (рис. 1):

• водостічних лійок, що відводять воду з поверхні;

• труб, що з’єднують водостічні лійки з стояками;

• стояків, що приймають воду з покрівлі;

• мережі, що розташована під підлогою;

• випусків, які з’єднують колектори внутрішніх мереж із зовнішньою мережею водовідведення.

Внутрішні водостоки влаштовують лише в приміщеннях, які опалюють. В приміщеннях які не отоплюють їх використовують лише у виняткових випадках, при цьому в зимовий час необхідно обігрівати стояки та лійки.

Тепле повітря можна подавати з підвалу або першого поверху, або з мережі побутової каналізації.

У внутрішні водостоки можуть відводити умовно чисту промислову воду та стоки від питних фонтанчиків.

Типова схема дощового водовідведення

Рис. 1. Типова схема дощового водовідведення: 1 – приймальна воронка; 2 – стояк; 3 – ревізія; 4 – випускна труба

Гідравлічний затвор, який необхідний для того, щоб в систему не попадало холодне повітря влаштовують далі від зовнішньої стіни безпосередньо біля стояка (для запобігання замерзання води в затворі).

Під час вибору схеми внутрішніх водостоків (рис. 2).необхідно враховувати щоб до одного стояка було приєднано мінімальна кількість водостоків.

Основні схеми внутрішніх водостоків

Рис. 2. Основні схеми внутрішніх водостоків: 1 – система з одною лійкою на стояку та випуском у зливну мережу; 2 – система з одною лійкою на стояку та випуском на вулицю; 3 – система з кількома лійками на стояку та трубопроводом під підлогою в якому вода тече самопливом; 4 – система з кількома лійками на стояку та трубопроводом, що підвішений в якому вода тече самопливом

Зовнішня дощова каналізація може мати наступні споруди:

• дощоприймачі для прийому води, яка стікає з вулиць;

• підземну мережу труб;

• оглядові і перепадні колодязі;

• випускні труби тощо.

Залежно від рельєфу місцевості водостічна мережа може мати один або кілька випусків (рис. 3).

Схеми водовідвідних мереж для скидання атмосферних вод

Рис. 3. Схеми водовідвідних мереж для скидання атмосферних вод: А – паралельна схема з одним випуском; Б – паралельна схема з двома випусками; В – поясна схема; Г – радіальна

Дощоприймачі встановлюють на всіх понижених місцях вулиць та перехрестків. Відстань між ними становить від 50 до 80 м залежно від нахилу вулиць та їх ширини. Відстань від дощоприймача до першого оглядового колодязя повинна бути не більше 40 м.