Дисципліни:

Загальна класифікація споруд для оброблення води


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Споруди для оброблення води призначені для надання воді необхідних фізичних, хімічних і бактеріологічних якостей.

При цьому необхідно розуміти, що частина операцій з оброблення води може бути віднесена до процесів власне очищення, а саме:

• усунення мутності;

• усунення кольору;

• видалення планктонна;

• видалення бактерій;

• видалення надлишкової кількості солей тощо.

Але деякі операції не можуть бути віднесені до процесів очищення, а саме:

- стабілізація води;

- надання воді властивостей для зменшення корозії трубопроводів та якісного протікання коагуляції тощо.

Таким чином поняття «обробка води» є більш узагальнюючим терміном, ніж оброблення води, а термін «очистка води» є одним із видів її обробки.

Ефект їхньої роботи найбільший при рівномірному поступленні води протягом доби, однак необхідно враховувати нерівномірність водоспоживання (години «пік», денний і нічний час). Регулювання відмінності в режимах роботи та водоспоживання досягається влаштуванням запасно-регулюючих ємностей (резервуари чистої води та водонапірні башти).

Вибір схеми комплекса споруд для оброблення води, типу споруд та їх компоновки здійснюється на основі техніко-економічних порівнянь можливих варіантів (рис. 6.18).

Принципова  схема  комплексу  водопровідних споруд  для  оброблення води

Рис. 6.18. Принципова схема комплексу водопровідних споруд для оброблення води: 1 – змішувач, куди вводять розчин реагентів; 2 – цех для реагентів; 3 – камера утворення пластівців; 4 – горизонтальні відстійники; 5 – фільтри; 6 – резервуар чистої води; 7 – хлораторна

Залежно від якості природної води та продуктивності водоочисної станції застосовують такі споруди для оброблення води:

• для коагулювання води:

- для підготовки і дозування реагентів (реагентне господарство);

- для змішування води, яку необхідно освітлити з реагентами (змішувачі);

- камери утворення пластівців;

• для освітлення води:

- відстійники;

- фільтри;

• для знезараження води:

- хлоратори;

- контактні резервуари;

• для швидкого та повного змішування реагентів, які вводять у воду:

- дірчаті змішувачі;

- змішувачі з перегородками;

- змішувачі вертикального (вихрового) типу;

- змішувачі з мішалками.