Дисципліни:

Змішувачі реагентів, камери для утворення пластівців


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Для якісної дії реагентів, які вводять у воду необхідно здійснювати їх швидке та повне змішування з водою. Для цього використовують спеціальні пристрої – змішувачі. В змішувач подають всю воду, яку необхідно обробити.

Змішувач із перегородками

Рис. 6.19. Змішувач із перегородками: 1 – труба для підведення води; 2 – труба для підведення реагенту; 3 – перелив; 4 – перегородки

Змішування розчина з реагентом здійснюється двома способами:

• створення сильно завихреного руху води в межах змішувача;

• шляхом механічного перемішування води в змішувачі різними мішалками.

Більше розповсюдження отримали змішувачі, які діють за принципом створення сильно завихреного руху води.

Змішувач з перегородками (рис. 6.19) представляє собою прямокутний лоток, в якому послідовно встановлено декілька перегородок з отворами, які зумовлюють безперервну зміну напряму потоку води і швидкість руху. Розрахункова швидкість руху води в лотку приймається 0,6 м/с, а в отворах – 1 м/с. Відстань між перегородками – подвійна ширина лотка. При таких умовах падіння рівня між відділеннями буде складати близько 0,13 м.

Змішувач з мішалками

Рис. 6.20. Змішувач з мішалками: 1 – підведення води; 2 – трубка для підведення реагенту; 3 – відведення води

На рисунку 6.20 зображено механічний змішувач з вертикально розташованою віссю, в яких час перемішування становить 30…60 с.

Камери утворення пластівців – призначені для забезпечення утворення пластівців коагулянту. Процес утворення пластівців, який починається після змішування води з реагентами, протікає відносно повільно, тому для отримання достатньо великих пластівців (для осадження) необхідно 10…30 хв. Процесу утворення пластівців сприяє плавне перемішування води. Швидкість руху води під час перемішуванні повинна бути достатньою для запобігання випадання пластівців коагулянту в межах камери, але не настільки великою, щоб викликати розбивання пластівців.

Камери утворення пластівців бувають:

• водоворотні;

• вихрові;

• перегородчасті;

• з мішалками.

Перегородчаста камера утворення
пластівців

Рис. 6.21. Перегородчаста камера утворення пластівців: 1 – коридори для води; 2 – вікна з шиберними засувками, які дозволяють виключати окремі коридори і змінювати довжину шляху води в камері

Перегородчасті камери (рис. 6.21) представляють собою резервуар, який розділений перегородками на ряд коридорів, які вода проходить послідовно. Вікна з шиберами дозволяють виключати окремі коридори і змінювати довжину шляху проходження води в камері. Число поворотів потоку приймають 8…10. Для випуску осаду дну камери надається нахил. Осад видаляється через систему збірних труб.