Дисципліни:

Основні методи очищення промислових стічних вод


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Промислові стічні води, залежно від виду промисловості, бувають різного складу. Тому, щоб правильно вибрати метод їх очищення, попередньо необхідно визначити скільки в стічній рідині міститься кислот, лугів та інших домішків.

Стічні води, які не забруднюються в процесі виробництва, як правило необхідно використовувати в системах зворотного водозабезпечення.

Випускати промислові стічні води в міську каналізаційну мережу допускається лише в тих випадках, коли їх надходження не порушує роботу міської мережі та очисних споруд міської каналізації.

В промислових стічних водах не повинно міститись таких завислих домішків та плаваючих речовин, які можуть засмічувати труби міської каналізаційної мережі, а також речовин, які можуть відкладатись на стінках труб.

До таких речовин мінерального походження належать:

• металева стружка;

• окалина;

• вапно;

• гіпс;

• глина тощо.

До речовин органічного походження належать:

- волокна;

- мездра тощо.

До речовин, що спливають належать:

• смола;

• жири тощо.

Не допускається відводити в міську мережу промислові стічні води, які:

- мають корозійний вплив на матеріал труб і елементи каналізаційної мережі;

- містять горючі домішки (бензин, нафту);

- містять токсичні речовини;

- містять розчинні газоподібні речовини, які можуть викликати вибух на каналізаційних мережах та спорудах.

В стічних водах, які містять небезпечні бактеріальні забруднення (бактерії сибірської язви, сапу тощо), перед випуском в міську каналізацію необхідно провести знезараження.

Деякі промислові стічні води можна очищувати такими ж методами, як і побутові стічні води. Так, механічне очищення передбачають в тих випадках, коли стічні води містять в основному мінеральні домішки, біологічну – при наявності домішків органічного походження.

Якщо вказані методи не ефективні, то використовують інші методи:

• хімічний;

• фізико-хімічний.

Хімічний метод очищення полягає у видаленні забруднень шляхом хімічних реакцій між забрудненнями стічних вод та реагентами.

До таких реакцій відносять реакції:

- окислення;

- відновлення.

В результаті цих реакцій відбувається переведення забруднень в нові сполуки, які мають властивість випадати в осад, або виділятися у вигляді газів.

Найчастіше застосовують нейтралізацію, іноді в поєднанні з коагуляцією.

Процес коагуляції полягає в добавленні до стічної рідини реагенту, який сприяє швидкому виділенню з неї дрібних завислих речовин, які під час звичайного відстоювання не осідають.

Реагент (коагулянт) добавляють в стічні води до її направлення у відстійники.

В якості коагулянтів застосовують:

• поліакриламід;

• ферум(ІІ) сульфат;

• алюміній сульфат тощо.

Нейтралізація стічної води відбувається під час її хімічної взаємодії з речовинами, які надають воді нейтральної реакції.

Промислові стічні води від шахт, хімічних, машинобудівних, металургійних, нафтопереробних та інших заводів містять підвищену кількість кислот та лугів.

Нейтралізацію кислих або лужних стічних вод здійснюють наступними способами:

- змішуванням кислих та лужних стічних вод перед спуском їх в каналізаційні мережі;

- змішування стічних вод з реагентом в пропорціях, які необхідні для нейтралізації;

- фільтрування стічних вод через нейтралізуючі матеріали;

- використання активної реакції міських стічних вод або водойм.

Фізико-хімічні методи очищення стічних вод:

• екстракція;

• сорбція;

• евапорація;

• кристалізація;

• флотація;

• іонний обмін;

• електроліз тощо.

Під час екстракції стічну воду змішують з розчинником, в якому даний вид забруднення розчиняється.

Під час сорбції речовини, які забруднюють стічну рідину поглинаються тілами твердих речовин (абсорбція), або осаджуються на його активно розвинутій поверхні (адсорбція).

Евапорацією називають відгонку водяним паром летких речовин, які забруднюють стічну рідину.

Під час флотації відбувається процес, який оснований на спливанні дисперсних (дрібних) частин разом з бульбашками повітря. Спливання відбувається за рахунок створення піни, яка обволікає частинки домішок.