Дисципліни:

Комплексний благоустрій міських територій


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

В даний час у всіх великих містах є централізоване водопостачання та каналізація, в багатьох містах – теплопостачання та газопостачання. Також у всіх містах зараз є електропостачання для освітлення, побутових і комунально-виробничих потреб.

Підземний простір сучасних великих міст, а також промислових підприємств має складну систему, воно насичено різними інженерними спорудами й комунікаціями.

Підземний простір складається з:

• мереж;

• колекторів;

• спеціальних споруд на мережах.

Підземний простір міст – це складна система підземних комунікацій, що вимагає для їхнього спорудження, будівництва й експлуатації високої кваліфікації інженерно-технічного персоналу. Найбільш складної в інженерному відношенні є каналізація, тому що її вкладають з нахилом, часто в складних гідрогеологічних умовах і на значній глибині.

Інженерне обладнання населених місць представляє собою комплекс технічних пристроїв і призначено для забезпечення комфортних умов побуту й трудової діяльності населення, комунальних і промислових підприємств.

Інженерні споруди і комунікації влаштовують з врахуванням взаємного розташування. Всі системи водопостачання, каналізації, газо-, тепло-, електропостачання, як правило, влаштовують централізованими. Тому, комплексний підхід до інженерного обладнання необхідно передбачити незалежно від:

- кількості населення;

- природно-кліматичних умов;

- народногосподарського профілю об’єкта тощо.

Створення комфортних умов для людини багато в чому залежить від надійності магістральних і міських інженерних мереж, у першу чергу, від якісної роботи джерел водо-, газо-, тепло- і енергопостачання, очисних споруд які забезпечують прийом фекальних і дощових вод від каналізаційних мереж міст і населених пунктів.

Інженерні мережі є основним елементом інженерного благоустрою міських територій. Озеленення вулиць і мікрорайонів повинне виконуватися в повному узгодженні з розташуванням інженерних мереж у підземному просторі. Проїзні частини вулиць і проїзди в мікрорайонах, як правило, повинні бути вільними від роздільної прокладки трубопроводів і кабелів.

Проектувати інженерні мережі необхідно як комплексну систему, що поєднує всі підземні, наземні й надземні мережі й споруди з урахуванням перспективного розвитку міста.

На підставі дослідницьких робіт розробляють проект планування міста. У цьому проекті вирішують весь комплекс питань, пов’язаних з його будівництвом – розселення жителів, розміщення житлових будинків та районів, організація транспортного обслуговування, влаштування водопровідно-каналізаційних споруд, енергопостачання, озеленення й інші питання загального благоустрою.

У проектах детального планування у великому масштабі вирішується планування не всього міста, а якої-небудь його частини, наприклад житлового будинку або мікрорайону. У цій частині проекту повинні бути надані вичерпні рішення того, як будуть забезпечені водою, теплом,

енергією, каналізацією, дорогами, транспортом, тощо кожний із проектованих мікрорайонів і окремих об’єктів, визначені поперечні профілі вулиць з урахуванням транспортних потоків і створення необхідних зон прокладки підземних мереж. При цьому повинно вирішуватися питання, пов’язані зі зручностями не тільки будівництва, але також їх експлуатації (поточного й капітального ремонтів).

Отже, необхідною умовою створення всього комплексу інженерного обладнання й благоустрою, що відповідає сучасним вимогам містобудування, є комплексна розробка технічної документації для інженерного забезпечення об’єкта будівництва.

Системи водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, зв’язку й санітарного очищення селитебної зони міста розробляють на основі генерального плану розвитку міста, генеральної схеми розвитку відповідних галузей міського господарства відповідно до вимог нормативних документів.

На стадії складання проекту планування міста розробляють тільки питання інженерного устаткування й благоустрою міста з визначенням обсягу й вартості будівництва.

У проектно-конструкторській документації прийняті позначення інженерних мереж відповідно до ЕСКД:

В – водопровідні мережі;

КО – каналізаційні мережі;

ГО – газові мережі;

ТО – теплові мережі;

WO – силові електричні мережі;

VO – слабкострумові електричні мережі.

Однією з основних вимог до сучасного містобудування, є глибоке проникнення в екологічні процеси і створення відповідно до цього гармонічної взаємодії міста і його оточення. Інженерний благоустрій міської території нерозривно пов’язаний із зовнішнім природним середовищем. Захист природи та раціональне використання її ресурсів є основним завданням сучасного містобудування. Наприклад, не допускають будівництво інженерних мереж і споруд на територіях заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, водоохоронних смуг, у перших поясах зон санітарної охорони джерел водопостачання тощо.

У цілому благоустрій міста є сукупність заходів, що забезпечують найкраще сполучення виробничих, культурно-побутових і гігієнічних умов для життя й виробничої діяльності населення.