Дисципліни:

Панельно-променеве опалення


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Панельно-променевим називають опалення приміщень панелями, при якому середня температура всіх поверхонь, які спрямовані в приміщення, перевищує температуру повітря.

Системи панельно-променевого опалення можуть бути:

- центральними;

- місцевими.

Місцеве панельно-променеве опалення – це опалення за допомогою високотемпературних приладів (панелями і плафонами з відбивними екранами). Для нагрівання приладів використовують електричну енергію і гарячі гази (температура поверхні до 800…8500С).

Для центрального панельно-променевого опалення з теплоносіями водою, парою та повітрям, характерно використання інфрачервоного випромінювання при порівняно низькій температурі поверхні панелей (як правило нижче 1000С).

При панельно-променевому опаленні приміщення обігрівають головним чином за рахунок променевого теплообміну між панеллю, яка гріє та поверхнею огороджень. Випромінювання від панелі, потрапляючи на поверхню огородження і предметів, частково поглинається, частково відбивається. При цьому виникає так зване вторинне випромінювання, яке кінець-кінцем поглинається предметами і огородженнями приміщень.

Опалювальна панель є складовою частиною огороджувальних конструкцій і може бути розташована на стелі, підлозі, внутрішніх або зовнішніх стінах приміщення.

Передавання тепла тільки променями можлива лише в безповітряному просторі. В приміщенні променевий теплообмін завжди супроводжується конвективним.

Бетонна опалювальна панель – це бетонна плита, в якій є нагрівальні елементи (канали змієподібної або колоноподібної форми з теплоносієм). Затоплення труб в бетон дає суттєвий теплотехнічний ефект – збільшується теплопередавання труб порівняно з відкритими.

Розрізняють два види панелей:

• панелі, які представляють собою єдине ціле з огороджувальними елементами будівель (канали влаштовують під час виготовлення будівель) (рис. 6 А);

• приставні – бетонні панелі, які виготовлені окремо і монтують поряд, або у виїмках будівель (рис. 6 Б).

Бетонні опалювальні панелі

Рис. 6. Бетонні опалювальні панелі: А – панель, що представляє собою єдине ціле з огороджувальними елементами будівель; Б – приставна панель; 1 – лінолеум; 2 – цементна стяжка; 3 – теплова ізоляція; 4 – керамзитобетон; 5 – залізобетон; 6 – тиньк; 7 – стальні труби для підігріву; 8 – опалювальна панель