Дисципліни:

Схеми водопостачання населених пунктів та промислових підприємств


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

На території більшості населених пунктів існують різні категорії водоспоживачів, які пред’являють різні вимоги щодо якості та кількості спожитої води.

Схема водопостачання міста

Рис. 6.1. Схема водопостачання міста: 1 – водоприймач; 2 – береговий колодязь; 3 – насосна станція І підйому; 4 – очисні споруди; 5 – резервуари чистої води; 6 – насосна станція ІІ підйому; 7 – водоводи; 8 – напірно-регулювальна споруда; 9 – розподільчі трубопроводи

Із загальної кількості води, яка подається в міста і селища, в даний час близько 84 % беруть з поверхневих джерел і лише 16 % з підземних. Враховуючи перевагу підземних вод щодо їх гігієнічних якостей, слід очікувати в подальшому значне збільшення їх використання для водопостачання населених пунктів.

Вибір джерела водопостачання в кожному конкретному випадку базується на техніко-економічних показниках і до уваги приймаються:

• потужність джерела води;

• якість води в ньому;

• віддаль від об’єкту водопостачання тощо.

Під час проектування систему водопостачання поділяють на дві частини (рис. 6.1):

- зовнішню;

- внутрішню.

Зовнішній водопровід:

• водозабірні споруди;

• очисні споруди;

• розподільчі мережі до вводів у будівлю.

Внутрішні водопроводи – це сукупність пристроїв, які забезпечують отримання води із зовнішньої мережі і подачу її до водорозбірних пристроїв, які розташовані всередині будівлі.