Дисципліни:

Класифікація та особливості роботи насосних станцій


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Насосні станції призначені для створення необхідного напору води у водопровідній мережі та її подачі до споживача.

Насосні станції – це складний комплекс механічного обладнання, енергетичних установок, трубопроводів, арматури склад яких, так само як і оснащеність станцій може змінюватись залежно від призначення.

НС-1 – для подачі води від джерела водопостачання на очисні споруди або прямо до РЧВ або ВБ (залежно від схеми водопостачання);

НС-2 – для подачі води від РЧВ через водоводи та водопровідну мережу до споживачів.

Насоси класифікують:

За призначенням:

- підвищувальні;

- циркуляційні.

Підвищувальні НС – для місцевого підвищення напору у водомережі, при цьому вода з однієї мережі під збільшеним напором подається в другу мережу (мережа району, міста чи окремої будівлі).

Циркуляційні НС – для підняття напору в оборотних системах водопостачання промпідприємства.

По відношенню до поверхні землі:

- наземні,

- напівзаглиблені,

- заглиблені.

За видом розташування обладнання:

• з вертикально розташованими насосами;

• горизонтально розташованими насосами.

За характером управління НС:

- з ручним,

- автоматичним,

- дистанційним.

За надійністю НС поділяються на 3 категорії:

• перерва в роботі насосів не допускається;

• допускається короткочасна перерва в роботі насосів на час, який необхідний для включення резервних агрегатів;

• допускається перерва в подаванні води споживачам на час ліквідації аварії, але не більше однієї доби.

Особливості роботи насосних станцій:

В нормальному режимі НС-1 повинен забезпечувати подачу макс. добової витрати на господарчо-питні та виробничі потреби і на власні потреби споруд водопроводу.

При пожежі, окрім того, НС повинні забезпечувати відновлення НПЗ води в резервуарах чистої води.

Відновлення об’єму НПЗ може бути виконано наступними способами:

• збільшенням тривалості часу роботи НС-1, якщо в нормальній обстановці насоси працюють не цілодобово,

• резервними насосами,

• скороченням водоспоживання,

• спеціальними пожежними насосами, які встановлюються на НС-1 спеціально для поновлення об’єму НПЗ.

За тиском НС поділяють:

- низького;

- високого.

НС низького тиску – це станція, на якій встановлені однакові насоси, тобто спеціальних пожежних насосів немає.

Принцип роботи: В нормальному режимі працюють основні (робочі) господарські насоси, а при пожежі додатково вмикається другий насос, такого ж типу, що і робочий.

Споруди насосних станцій виконують з бетону, залізобетону або цегли. Дуже часто під час спорудження насосних станцій використовують збірний залізобетон. Їх часто приходиться заглиблювати нижче поверхні землі, щоб не перевищувати допустиму глибину всмоктування насосів.