Дисципліни:

Системи парового опалення


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Системи парового опалення залежно від тиску ділять на:

• вакуум-парові;

• низького тиску;

• високого тиску.

Допустимим максимумом температури поверхні опалювальних приладів є температура 1500С, яка відповідає тиску пари приблизно 0,37 МПа.

В системах парового опалення насичений пар конденсується на стінках опалювальних приладів, тепло через стінки передається в приміщення, конденсат видаляється з приладів і повертається в котли.

За способом повернення конденсату в парові котли системи парового опалення поділяють на:

- замкнуті з поверненням самопливом (рис. 5 А);

- розімкнуті з насосним поверненням (рис. 5 Б).

Принципова схема систем парового опалення

Рис. 5. Принципова схема систем парового опалення: А – замкнутої; Б – розімкнутої; 1 – паровий котел з парозбірником; 2 – паропровід; 3 – опалювальний прилад; 4 – самопливний конденсатопровід; 5 – напірний конденсатопровід; 6 – конденсаторний насос; 7 – конденсаторний бак

В замкнутій системі конденсат безперервно надходить в котел під впливом дії різниці тисків (пари в котлі та стовпом конденсату h), тому опалювальні прилади повинні розташовуватись достатньо високо над котлом.

В розімкненій системі парового опалення конденсат безперервно надходить в конденсат ний бак і накопичуючись періодично подається конденсатним насосом в котел.

Теплопроводи систем парового опалення поділяють на:

• паропроводи, по яких пара переміщується від теплового центра до опалювальних приладів;

• конденсатопроводи для відведення конденсату.

Розведення паропроводів залежно від місця їх прокладання по відношенню до опалювальних приладів може бути:

- верхнім;

- нижнім;

- середнім (паропровід розташований між опалювальними приладами на різних поверхах).

Пара в паропроводах рухається за рахунок різниці тиску пари в тепловому центрі і в приладах.

Конденсатопроводи можуть бути:

• самопливними (прокладають нижче опалювальних приладів з нахилом в бік руху конденсату);

• напірними (конденсат переміщується під дією тиску насоса або залишкового тиску пари в приладах).

Залежно від напрямку руху теплоносія в магістралях розрізняють системи парового опалення (як і водяного):

- тупиковим рухом пари та конденсату (зустрічним);

- попутнім рухом пари та конденсату.

В системах парового опалення переважно використовують двотрубні стояки, хоча можна застосувати і однотрубні.