Дисципліни:

Пересилання електроенергії


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Пересилання електроенергії здійснюється лініями електропередачі і вимагає не менших затрат, ніж її виробництво, бо енергія споживається в різних пунктах як близьких так і віддалених від електростанцій на сотні кілометрів. Ці пункти об’єднані з наявними електростанціями лініями електропередач, мереживо яких утворює електричну мережу ЕЕС. Шкала номінальних напруг електричних мереж наведена в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Номінальні напруги електричних мереж та електроприймачів

Низькі напруги, В

Високі напруги, кВ

36, 127, 220, 380, 660

1,0; 3,0; 6,0; 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500,750

Генератори електростанцій мають номінальні напруги в діапазоні 3…24 кВ, а ЛЕП, що відходять від електростанцій – напруги в діапазоні 220…750 кВ. Таке значне збільшення напруги електропередач зумовлене необхідністю зменшувати струм для зменшення втрат електроенергії та перерізів проводів ЛЕП, щоб зменшити витрати металу на проводи та опори.

Лінії електричних передач 220…750 кВ переважно повітряні. Їхні проводи багатодротові (рис. 8.3). Серцевина провода стальна, а поверхневі шари алюмінієві. Ці проводи підвішуються на опорах, зображених на рис. 8.4.

Багатодротовий провідП

Рис. 8.3. Багатодротовий провід: 1 – сталь; 2 – алюміній

Опори ЛЕП

Рис. 8.4. Опори ЛЕП: А – 220…330 кВ; Б – 500…750 кВ; В – 1150 кВ; 1 – фундамент; 2 – стояк; 3 – провід; 4 – гірлянда ізоляторів; 5 – траверса; 6 – трос

ЛЕП 35…110 кВ та ЛЕП 6…10 кВ можуть біти як повітряними так і кабельними. Опори повітряних ліній тут значно простіші порівняно з лініями 220…750 кВ. Це, переважно, одиничні залізобетонні чи дерев’яні стовпи з траверсами. Кабелі прокладають:

• в землі;

• траншеях;

• каналах.

Пересилання електроенергії на близькі й далекі відстані здійснюється лініями різних номінальних напруг.