Дисципліни:

Методи очищення стічних вод. Основні схеми очисних станцій


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Очищення побутової стічної води здійснюють такими методами:

• механічним;

• біологічним;

• хімічним.

Очищення промислових стічних вод здійснюють такими методами:

- фізико-хімічним;

- хімічним.

Механічний метод очищення стічних вод–полягає у видаленні ізстічної води забруднень, які знаходяться в ній в нерозчинному і частково колоїдному стані (рис. 1). Відходи, які містяться в стічній воді (папірці, ганчірки, кістки, різні промислові відходи тощо) попередньо затримуються решітками.

Забруднення мінерального походження (пісок, шлак тощо) осаджують у спорудах, які називають пісковловлювачі.

Основну масу забруднень органічного походження, які знаходяться у стічних водах в підвішеному стані осаджують у відстійниках.

Відстійники залежно від будови і характеру руху в них стічних вод бувають:

• горизонтальні;

• вертикальні;

• радіальні.

Для очищення малих кількостей стічної рідини застосовують також септики –горизонтальні відстійники,де осадок накопичується протягомтривалого періоду і перегниває. Також можуть застосовувати двоярусні відстійники,які є комбінацією горизонтального відстійника(верхнячастина) та камери для гниття, для бродіння осаду (нижня частина).

Якщо осадок з відстійників переважно органічного походження, то його зброджують в спеціальних спорудах – метантенках.

Після зброджування осад з відстійників, септиків, метантенків тощо обезводнюють. Процес обезводнення здійснюють на спеціальних ділянках, які називають муловими ділянками, або штучними методами – вакуумного фільтрування, термічного сушіння тощо.

Після відділення води осадок можна використовувати в якості добрив або спалюють.

Механічний метод дозволяє виділити із стічної води 60…80 % нерозчинних забруднень.

Типова схема очисних споруд для механічного очищення стічних вод

Рис. 1. Типова схема очисних споруд для механічного очищення стічних вод

Біологічний метод очищення –полягає у видаленні із стічних воднайбільш дрібних завислих частинок, які залишились після механічної обробки та основну частину колоїдних та розчинених речовин (рис. 2).

Типова схема очисних споруд для біологічного очищення стічних вод

Рис. 2. Типова схема очисних споруд для біологічного очищення стічних вод

В наслідок біохімічних процесів, які протікають при біологічних методах очищення, органічна частина вказаних речовин мінералізується. В результаті повного біологічного очищення отримують рідину, яка не загниває, містить кисень та нітрати.

Біологічне очищення ведуть або в умовах, які близькі до природних або в створених штучно.

Якщо біологічне очищення ведуть в умовах, які близькі до природних, то очищення відбувається на:

- полях зрошення;

- полях фільтрування;

- біологічних водоймах.

Якщо біологічне очищення ведуть в штучно створених умовах, то очищення відбувається в таких спорудах:

• аеротенках;

• біологічних фільтрах.

Освітлену стічну воду випускають у водойми після її обеззараження шляхом хлорування.

В процесі біологічного очищення, як і під час механічного очищення утворюється велика кількість осадів (мулу), який направляють в метантенк для бродіння.

Оброблення осаду з первинних та вторинних відстійників здійснюють в метантенках. Потім осадок обезводнюють, тобто підсушують на мулових майданчиках або вакуум-фільтрах.

Хімічний метод очищення –полягає в тому,що в стічні води вводятьреагент, який сприяє коагуляції і збільшує відсоток затримання нерозчинних речовин.

Можуть застосовувати також нейтралізацію та флотацію. Під час флотації в стічну рідину добавляють флотореагенти і повітря, які сприяють спливанню забруднень.