Дисципліни:

Системи водяного опалення


« Лекції з дисципліни «Інженерні мережі та комунікації»

Системи водяного опалення поділяють на:

• низькотемпературні – максимальна температура 1050С;

• високотемпературні – максимальна температура до 1500С.

За способом циркуляції розрізняють системи з:

- природною (гравітаційною) циркуляцією (робота таких систем використовує різницю густини води, яка нагріта до різних температур (чим більша температура тим менша густина));

- механічним збудженням циркуляції води (за допомогою насосів).

Системи водяного опалення залежно від схеми з’єднання труб з опалювальними приладами називають:

• однотрубними (всі прилади з’єднані однією трубою і вода протікає послідовно через всі прилади);

• двотрубними (кожен прилад окремо приєднаний до двох труб і вода протікає через нього незалежно від інших приладів).

Залежно від положення труб, які з’єднують опалювальні прилади системи ділять на:

- вертикальні (зі стояками) (рис. 4 А, Б, В);

- горизонтальні (з розгалуженнями) (рис. 4 Г, Д).

Магістралі, стояки і розгалуження системи водяного опалення

Рис. 4. Магістралі, стояки і розгалуження системи водяного опалення: 1 – магістраль по якій подають теплоносій; 2 – магістраль по якій відводять теплоносій; 3 – стояк по якому підводять теплоносій; 4 – стояк по якому відводять теплоносій; 5 – опалювальний прилад; 6 – розгалуження

Залежно від місця прокладення магістралей розрізняють системи з:

• верхнім розведенням (коли магістраль по якій подають теплоносій розташована вище від опалювальних приладів) (рис. 4 А);

• нижнім розведенням (коли магістраль по якій подають і відводять теплоносій розташована нижче від опалювальних приладів) (рис. 4 Б);

• перевернутою циркуляцією води, коли магістраль по якій подають теплоносій розташована нижче, а магістраль по якій відводять теплоносій вище від опалювальних приладів (рис. 4 В).

Рух води в магістралі по якій подають теплоносій і в магістралі по якій відводять теплоносій може співпадати за напрямком і бути зустрічним.

Залежно від цього системи називають з:

- тупиковим рухом води (зустрічним) (рис. 4 Б, В);

- попутнім рухом води (рис. 4 А).

Під час зустрічного руху води в послідовно з’єднаних трубами двох частинах кожного опалювального приладу, то система називається біфілярною (двопоточною) (рис. 4 Б, Д).